Järvenranta

Kommun: Taivassalo
Skyddsår: 2021
Område: 8 ha
Luonnonperintösäätiö Järvenranta Luonnonsuojelualue

Stiftelsen för naturarvet köpte ett ungefär åtta hektar stort skogsområde i Tövsala kommun belägen inom Nystadsregionen och har bestämt sig för att kalla området Järvenranta.

En fjärdedel av områdets areal utgörs av den västra delen av den torrlagda sjön Taipaleenjärvi som helt och hållet har utvecklats till en våtmark med bladvass. Vid våtmarken har man påträffat den fridlysta åkergrodan som åtnjuter speciellt skydd under EU:s naturdirektiv. Av våtmarkernas fåglar har man påträffat sävsparven och sävsångaren. Vi har för avsikt att utföra en noggrannare undersökning av områdets fågelbestånd i framtiden.

Våtmarken vid sjön Taipaleenjärvi övergår till en skog längs den smala träskzonen med björk, en del som ligger under vatten när den drabbas av översvämningarna.

Vid den västra kanten av Järvenranta finns ett par hektar robust blandskog som under tidens lopp börjar allt mer påminna om en gammal naturskog. Asparna, som delvis har blivit robusta, bidrar till skogens mångfald. Den som vandrar genom området kan påträffa till exempel spillkråkans rungande sång.

Skogen fortsätter in till den sydostliga delen med robusta tallar. Områdets historia framgår också av ett fält som håller på att beskogas av enar och en åker som håller på att växa igen därför att den aldrig odlats. På åkrarna jagar ormvråken, som nu får en permanent tillflyktsort i det nya skyddsområdet.

Bildgalleri

Suojelualue maamme monimuotoisimmalla kasvillisuusvyöhykkeellä lounaisimmassa Suomessa. Pinta-alasta neljännes on kuivatun Taipaleenjärven länsiosaa, joka on muodostunut järviruokoa kasvavaksi kosteikoksi. Alueella tavattu rauhoitettua viitasammakkoa.

Skydda en bit urskog

Järvenranta

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen