Luonnonperintösäätiö suojeli Luonnonmetsän Inarin Nellimistä

Inarin Nellimissä sijaitsevan Keskimmäisen Kivijärven luonnonmetsän koskemattomuus varmistui, kun Luonnonperintösäätiö teki maaliskuussa kaupan tästä syrjäisestä 81 hehtaarin metsäalasta. Tuleva suojelualue sijaitsee Inarijärven kaakkoiskulmalla kymmenen kilometrin etäisyydellä Suomen itärajasta.

Keskimmäisen Kivijärven metsä on osa entistä porotilaa. Metsän itäosassa on noin 15 hehtaarin kokoinen talouskäytössä ollut osa, mutta muutoin alue on jotakuinkin kirveen koskematon. Lohkareiset kangasmaat viettävät kohti erämaista Keskimmäistä Kivijärveä. Parisataavuotiaiden petäjien joukossa kasvaa harvakseltaan koivuja ja jokunen haapakin. Maahan kaatuneita keloja on paljon ja sieltä täältä löytyy vanhoja palokantoja.

Keskimmäisen Kivijärven metsän Luonnonperintösäätiölle myi nellimiläinen poromies Ahti Hänninen. Kuten monet muutkin nykyiset nellimiläiset, on Ahti Hänninen muualta tullut. Toisen maailmansodan jälkeen Nellimiin siirrettiin Neuvostoliitolle menetetyn alueen kolttasaamelaisia. Alun perin Sallasta kotoisin oleva Hänninen tuli myöhemmin 1980-luvun alussa Nellimiin omasta tahdostaan.

”Ennen Paatsjoen sillan rakentamista olivat Inarinjärven itäpuoliset Kessin metsät poromiehen unelma. Siellä saivat niin porot kuin poromiehetkin olla rauhassa. Silta ja sen myötä alueelle tehdyt tiet ja hakkuut muuttivat kaiken”, kertoo Kessin metsäkiistoissa luonnonsuojelijoiden puolta pitänyt Hänninen.

Hakkuilta eivät ole säästyneet Nellimin eteläpuolenkaan erämaat.

”On hämmästyttävää, miten täydellisesti Nellimin ja Tsarmitunturin väliset valtionmaat on hakattu. Kunnollista luonnonmetsää olen nähnyt oikeastaan vain nyt ostamassamme Keskimmäisen Kivijärven metsässä ja sen pohjoispuoleisella toisella porotilalla. Nämä alueet ovat nyt kriittisiä metsälajien säilymiselle alueella”, toteaa Luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Ari-Pekka Auvinen.

Suomen jäljellä olevista suojelemattomista luonnonmetsistä valtaosa sijaistee Keskimmäisen Kivijärven tavoin Ylä-Lapissa. Luonnonperintösäätiön Ylä-Lapin kampanjan myötä on suojeltu keväästä 2022 lähtien viisi aluetta, yhteensä 461 hehtaaria.

”Kampanja on päässyt hyvää alkuun, ja tarjontaa uusista alueista on paljon. Myös lahjoittajien kiinnostus näihin ikimetsiin on ollut huomattavaa” iloitsee suojelupäällikkö Auvinen.

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Kivimäki. Kuva: Harri Hölttä

Uusi suojelumetsä Muuruvedelle

Luonnonperintösäätiö on ostanut metsäalueen suojeltavaksi Muuruvedeltä Kuopiosta. Suojelualueeksi rauhoitettava Kivimäen metsä on laajuudeltaan noin kuusitoista hehtaaria. Luonnonperintösäätiöllä on ennestään Pohjois-Savossa seitsemän luonnonsuojelualuetta.
Lue lisää

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top