Varojen käyttö

Luonnonperintösäätiö ei säädekirjansa mukaisesti myönnä avustuksia eikä apurahoja. Lahjoitukset käytetään luonnoltaan arvokkaiden alueiden, etupäässä metsien, ostoon ja suojeluun. Osa kerätyistä varoista käytetään alueiden etsimisen, ostamisen ja ylläpidon vaatimaan työhön.

Luonnonperintösäätiö on voittoa tuottamaton, yleishyödyllinen yhteisö, jonka säännöissä määritelty tehtävä on luonnonsuojelualueiden perustaminen ja säilyttäminen.

Tehokas toiminta tuottaa myös kuluja, jotka on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisina. Suuri osa kuluista liittyy olennaisesti suojelutyöhön; näitä ovat esimerkiksi alueiden etsintään liittyvät matka- ja puhelinkulut. Varainhankinnan pyörittäminen vaatii sekin veronsa. Olemme tähdänneet siihen, että säätiölle lahjoitetusta eurosta menee 85 senttiä suoraan alueiden ostoon.

Yhteistyö ELY-keskusten kanssa on johtanut siihen, että säätiö on saanut joistakin alueistaan METSO-korvauksia. Korvauksiin ovat oikeutettuja yksityisten ohella muun muassa säätiöt ja seurakunnat. Näin saadut varat käytetään säätiön tarkoituksen mukaisesti, voittoa tuottamattomasti luonnonsuojelualueiden hankkimiseen ja ylläpitoon. Säätiön kautta varat myös päätyvät nimenomaan pysyvien suojelualueiden perustamiseen, mikä on säätiön perustajien näkökulmasta keskeinen periaate.

Shopping Cart
Scroll to Top