Arvot

Luonnonperintösäätiön ArvotSuojelutyötä ohjaavat arvot:

– uhanalaisimman luonnon suojeleminen
– elämän monimuotoisuuden säilyttäminen
– metsien kauneuden ja koskemattomuuden merkityksen korostaminen.

Varojenkeruuta, tiedotusta ja julkisuuskuvaa ohjaavat arvot:
– myönteisen vaihtoehdon tarjoaminen luonnonmetsien hävittämiselle
– neuvotteleva, sopuisa ja yhteistyöhenkinen toimintakulttuuri
– joustava ja tehokas toiminta.

Kaikkea toimintaa ohjaavat eettiset arvot:
– vastuun ottaminen ja kantaminen elämän monimuotoisuuden jatkumisesta
– rehellisyys, luotettavuus ja avoimuus varojen käytössä ja muussa toiminnassa.

Shopping Cart
Scroll to Top