Lahjoitusten vähentäminen verotuksessa

Verohallinto on nimennyt Luonnonperintösäätiön yhteisöverotuksessa vähennyskelpoisten rahalahjoitusten saajaksi vuosiksi 2021-2025. Luonnonperintösäätiölle lahjoitettu summa voidaan siis vähentää yhteisöverotuksessa.

Vähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa ja yläraja on 50 000 euroa. Lahjoituksen vähentämistä varten verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa asianmukainen selvitys verovuonna annetuista lahjoituksista.

Lisätietoja lahjoitusvähennyksestä löydät Verohallinnon sivuilta osoitteesta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48721/lahjoitusv%c3%a4hennys-yhteis%c3%b6verotuksessa/.

Shopping Cart
Scroll to Top