Luonnonperintösäätiö

Ostamme lahjoitusvaroin luonnonalueita ja rauhoitamme ne pysyvästi.

27
vuotta suojelutyötä
181
suojelualuetta
4691 ha
luonnonalueita suojeltu

Tarjoamme ainoana valtakunnallisena tahona suoran kanavan metsien suojeluun. Kaikki lahjoitukset käytetään alueiden ostoon, suojeluprosessiin ja syntyneiden luonnonsuojelualueiden vaalimiseen.

Suojelualueet

Tutustu suojelu­alueisiimme

Luonnonperintösäätiön toiminta-ajatus on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja luonnonalueiden säilyttäminen. Säätiö hankkii – ostamalla tai lahjoitusten kautta – sopivia alueita, ensisijaisesti metsiä, ja hakee niille pysyvän, lakisääteisen rauhoituksen.

tutustu meihin

Mitä teemme

Säätiön toiminta-ajatus on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja luonnonalueiden säilyttäminen. Hankimme sopivia alueita, ensisijaisesti metsiä, ja haemme niille pysyvän, lakisääteisen rauhoituksen.

Luonnonperintö­säätiö

Luonnonperintösäätiö (perustettu 1995) suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.

Liity kummiksi

Säätiön toiminta perustuu suurimmaksi osaksi lahjoituksiin, joita saadaan sekä yksityisiltä että yrityksiltä. Puustoiset metsät ovat Suomessa kalliita, mutta ainoa varma keino suojella alueita on niiden ostaminen - siksi varainhankinta on tärkeä osa säätiön toimintaa ja sen edellytys.

Provinssimetsä

Seinäjoella järjestettävä Suomen vanhimpiin festivaaleihin kuuluva Provinssi on perustanut yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa kampanjan, jonka tarkoituksena on etsiä ja rauhoittaa oma suojelualue festivaalin nimissä. Suojelualuetta etsitään ensisijaisesti festivaalin toiminta-alueelta eli Etelä-Pohjanmaalta.

Suojellaan elinpiirejä linnuille

Luonnonperintösäätiö on avannut keräyskampanjan lintujen suojelun tehostamiseksi. Kampanjan tuotoilla suojellaan linnustolle tärkeitä elinympäristöjä eri puolilla maata. Ensisijaisesti säätiö suojelee luonnonsuojelullisesti arvokkaita vanhoja metsiä, mutta lintukampanjan puitteissa huomiota kohdistetaan myös muihin linnuille tärkeisiin arvokkaisiin elinympäristöihin, kuten soihin, kosteikkoihin, saariin ja rannikoihin.
Kuva: Juho Hakkarainen

Marttametsä

Luonnonperintösäätiö on perustanut yhdessä Marttaliitto ry:n kanssa kampanjan, jossa kerätään varoja Marttametsäksi nimettävän luonnonalueen suojeluun.

Kesytön metsä

Yhdessä Oulu Urban Culture ry:n kanssa perustetun Kesytön metsä -kampanjan tavoitteena on perustaa suojelualue Pohjois-Pohjanmaalle osana Oulun matkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.
Kuva: Visit Salla / Anniina Olkkonen

Sallan luontohyvitys

Sallan luontohyvityskampanjassa kerätään varoja metsän ostamiseen ja suojeluun Sallan Oulankajoen yläjuoksulta matkailijoiden ja alueen yritysten tuella. Kampanjasta tekee erityisen se, että lahjoittajat voivat kohdentaa tukensa haluamaansa luontotyyppiin ja seurata suojelun edistymistä.

Suojele pala Itä-Suomea

Luonnonperintösäätiö avasi helmikuussa 2023 kampanjan itäsuomalaisen luonnon suojelun tehostamiseksi. Kampanjan tarkoituksena on vauhdittaa paitsi metsien, myös muiden arvokkaiden luontokohteiden rauhoittamista Itä-Suomen alueella.

NÄIN VOIT SUOJELLA IKIMETSIÄ

Lahjoitusten avulla Luonnonperintösäätiö suojelee ikimetsiä ja muita arvokkaita luonnonalueita pysyvästi. Tuellasi on siis iso merkitys!

Näin voit tukea meitä

Valitse sinulle sopiva tapa suojella ikimetsää. Voit tehdä lahjoituksen, liittyä kummiksi, ostaa lahjakortin tai tukituotteen.

Kohdista tukesi

Voit tukea toimintaamme yleisesti tai kohdistaa lahjoituksen juuri sinulle tärkeän alueen suojeluun. Voit myös osallistua kampanjakeräyksiimme.

Kiitos!

Lahjoituksesi käytetään ikimetsien ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden pysyvään suojeluun. Lisää tietoa lahjoitusten vaikutuksista saat seuraamalla viestintäämme.

Shopping Cart
Scroll to Top