Säätiö

Luonnonperintösäätiö (perustettu 1995) suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.  

Koskemattomat tai lähes koskemattomat metsät ja muut luonnonalueet sijaitsevat pieninä saarekkeina eri puolilla maata. Alkuperäisluonto on tärkeä omana itsenään, rauhaan jätettynä, ja juuri vanhoissa metsänytimissä elää valtaosa uhanalaisista lajeista.

Luonnontilaisilla metsillä on myös monentasoisia merkityksiä ihmiselle, erityisesti suomalaiselle, jonka juuret ovat edelleen oikeassa metsässä. Vapaasti kasvavassa metsässä ihminen voi omalla tavallaan jatkaa ikivanhaa metsänkävijän perinnettä esimerkiksi vaeltamalla, marjastamalla tai sienestämällä. Samalla metsässä saattaa avautua harvinaisia mielen ja todellisuuden puolia – suurten puiden katveessa siellä voi kohdata hiljaisuutta, joka muualta on lähes täysin kadonnut, sekä kauneutta, joka saa pysähtymään.

Miksi suojella metsää?

Ikimetsien suojeleminen on tehokasta luontokadon torjuntaa. Ikimetsässä luonnon kiertokulku ja monimuotoisuus ovat jokaisen nähtävissä ja koettavissa, ja siksi niiden suojeleminen on tärkeää koko eliökunnan yhteisen tulevaisuuden kannalta.

Näin toimimme

Luonnonperintösäätiön toiminta-ajatus on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja luonnonalueiden säilyttäminen. Säätiö hankkii hallintaansa – ostamalla tai lahjoitusten kautta – sopivia alueita, ensisijaisesti metsiä, ja hakee niille pysyvän, lakisääteisen rauhoituksen.

Luonnonperintö­säätiön arvot

Suojelutyötä ohjaavat arvot:

  • Uhanalaisimman luonnon suojeleminen
  • Elämän monimuotoisuuden säilyttäminen
  • Metsien kauneuden ja koskemattomuuden merkityksen korostaminen.

Luonnonperintö­säätiön historia

Luonnonperintösäätiön perusti vuonna 1995 kalastaja-kirjailija Pentti Linkola nimellä Luonnonsuojelualuesäätiö. Säätiön pesämuna oli Pentti Linkolan lahjoittamat 400 000 markkaa, jotka Linkola oli vuosikymmenten aikana säästänyt pienistä kalastajan tuloista ja luentopalkkioista.

Luonnonperintö­säätiön säännöt

Hyväksytty Luonnonperintösäätiön hallituksen vuosikokouksessa 22.8.2016 ja vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 5.9.2016.

Varojen käyttö

Luonnonperintösäätiö on voittoa tuottamaton, yleishyödyllinen yhteisö, jonka säännöissä määritelty tehtävä on luonnonsuojelualueiden perustaminen ja säilyttäminen.

Ostokriteerit

Luonnonperintösäätiö ostaa suojeltavaksi metsiä ensisijaisesti Suomen eteläpuoliskosta, koska tällä alueella metsiensuojelutilanne on heikoin: metsistä on rauhoitettu alle kaksi prosenttia.

Tunnustukset

Luonnonperintösäätiö on saanut tunnustusta toiminnastaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Hallitus

Puheenjohtaja

Matti Aalto

Ympäristöasiantuntija, diplomi-insinööri, filosofian maisteri

Varapuheenjohtaja

Mikko Hovila

Maanviljelijä, MMM agronomi

Hallituksen jäsen

HEli Jutila

Ympäristöasiantuntija, filosofian tohtori, MBA, kasvitieteilijä

Hallituksen jäsen

Anni Kytömäki

Luontokartoittaja, kirjailija

Hallituksen jäsen

Reidar PalmGren

Näyttelijä-kirjailija

Hallituksen jäsen

Minna Pyykkö

Luontotoimittaja, kuvataiteilija, Helsingin yliopiston kunniatohtori

Hallituksen jäsen

Risto Sulkava

Biologi, filosofian tohtori

Shopping Cart
Scroll to Top