Luonnonperintösäätiö käynnistää Kääpämetsäkeräyksen

Luonnonperintösäätiö avaa keräyskampanjan, jonka tarkoituksena on etsiä, ostaa ja suojella Kääpämetsä. Säätiö etsii mahdollisimman kääpärikasta vanhaa metsää suojeluun erityisesti eteläisestä Suomesta. Kampanjan vauhdittamiseksi säätiö myy vuodelle 2023 Kääpäkalenteria, jonka tuotto käytetään Kääpämetsän suojeluun.

Kääpämetsäkampanjalla Luonnonperintösäätiö tahtoo muistuttaa, että käävillä on merkittävä rooli monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja metsien luonnollisessa uusiutumisessa. Suomen metsissä voi tavata yli kaksisataa eri kääpälajia, joista useimmat kasvavat puilla. Se minkä käävistä näemme, on niiden itiöemät. Monivuotinen rihmasto elää puun sisällä näkymättömissä omaa rikasta elämäänsä.

Käävät ovat lahottajasieniä, jotka muuttavat kuolleen eloperäisen puumassan epäorgaaniseen muotoon. Käävät aloittavat puiden pitkän lahoamisprosessin, jonka aikana erilaiset lajistot vaihtuvat ja metsä uudistuu. Lopulta käävät hajottavat puuaineksen muotoon, joka toimii ravinteikkaana kasvualustana kasveille.

Monet käävät ovat hyvin tarkkoja kasvupaikastaan ja ne saattavat tarvita elinympäristökseen mahdollisimman koskemattoman metsän. Luontoinventoinneissa kääpiä käytetäänkin vanhojen ja suojeluarvoltaan korkeiden metsien tunnistamiseen. Jotkut kääpälajit elävät ainoastaan vanhoiksi eläneillä tiheäsyisillä puilla, joita jokin aiemmin puun pinnalla elänyt kääpälaji on jo lahottanut.

”Haluamme kääpäkampanjalla tuoda esiin näitä vanhojen metsien usein unohdettuja ja varjoon jääviä asukkeja. Suurin osa uhanalaisista kääpälajeistamme asuu vanhoissa metsissä, joiden suojelu on Luonnonperintösäätiön toiminnan keskiössä. Nuorissa ja käsitellyissä metsissä kääpiä ja kääpälajeja on puolestaan vähän. Metsäluonnon kannalta käävät ovat erityisen arvokkaita, sillä niiden kautta syntyy hyönteisille lahopuuta. Käävät tarjoavat turvapaikkoja myös linnuille, kun niiden ansiosta muodostuu lahoavia kolopuita lintujen pesiksi”, kertoo Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg.

Luonnonperintösäätiön Kääpämetsäkeräys on avattu marraskuussa 2022 ja se on voimassa kaksi vuotta. Keräykseen voi osallistua Luonnonperintösäätiön kampanjasivuilla tai tekemällä tilisiirron säätiön lahjoitustilille:

– Kirjoita saajaksi Luonnonperintösäätiö

– Siirrä valitsemasi summa lahjoitustilille FI78 5494 0950 0224 93

– Käytä viitenumeroa 210748

Kampanjaa voi tukea myös ostamalla Luonnonperintösäätiön Kääpäkalenterin, jonka tuotto käytetään Kääpämetsän hankintaan ja suojeluun. Säätiölle voi myös tarjota myyntiin tai antaa vihjeitä mahdollisesta Kääpämetsästä.

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top