Kääpämetsä

Kuva: Tiina Pitkänen

Luonnonperintösäätiö kerää varoja mahdollisimman kääpärikkaan vanhan metsän suojeluun. Kääpämetsää etsitään erityisesti eteläisestä Suomesta. Kääpämetsäkampanjalla Luonnonperintösäätiö tahtoo muistuttaa, että käävillä on merkittävä rooli monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja metsien luonnollisessa uusiutumisessa. Suomen metsissä voi tavata yli kaksisataa eri kääpälajia, joista useimmat kasvavat puilla. Se minkä käävistä näemme, on niiden itiöemät. Monivuotinen rihmasto elää puun sisällä näkymättömissä omaa rikasta elämäänsä.

Käävät ovat lahottajasieniä, jotka muuttavat kuolleen eloperäisen puumassan epäorgaaniseen muotoon. Käävät aloittavat puiden pitkän lahoamisprosessin, jonka aikana erilaiset lajistot vaihtuvat ja metsä uudistuu. Lopulta käävät hajottavat puuaineksen muotoon, joka toimii ravinteikkaana kasvualustana kasveille.

Monet käävät ovat hyvin tarkkoja kasvupaikastaan ja ne saattavat tarvita elinympäristökseen mahdollisimman koskemattoman metsän. Luontoinventoinneissa kääpiä käytetäänkin vanhojen ja suojeluarvoltaan korkeiden metsien tunnistamiseen. Jotkut kääpälajit elävät ainoastaan vanhoiksi eläneillä tiheäsyisillä puilla, joita jokin aiemmin puun pinnalla elänyt kääpälaji on jo lahottanut.

”Haluamme kääpäkampanjalla tuoda esiin näitä vanhojen metsien usein unohdettuja ja varjoon jääviä asukkeja. Suurin osa uhanalaisista kääpälajeistamme asuu vanhoissa metsissä, joiden suojelu on Luonnonperintösäätiön toiminnan keskiössä. Nuorissa ja käsitellyissä metsissä kääpiä ja kääpälajeja on puolestaan vähän. Metsäluonnon kannalta käävät ovat erityisen arvokkaita, sillä niiden kautta syntyy hyönteisille lahopuuta. Käävät tarjoavat turvapaikkoja myös linnuille, kun niiden ansiosta muodostuu lahoavia kolopuita lintujen pesiksi”, kertoo Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg.

Kääpämetsäkeräys on avattu marraskuussa 2022 ja se on voimassa kaksi vuotta. Keräykseen voi lahjoittaa myös Luonnonperintösäätiön keräystilille seuraavasti:

– Kirjoita saajaksi Luonnonperintösäätiö
– Siirrä valitsemasi summa lahjoitustilille FI78 5494 0950 0224 93
– Käytä viitenumeroa 210748

Kampanjaa voi tukea myös ostamalla Luonnonperintösäätiön Kääpäkalenterin, jonka tuotto käytetään Kääpämetsän hankintaan ja suojeluun. Säätiölle voi myös tarjota myyntiin tai antaa vihjeitä mahdollisesta Kääpämetsästä.

Kuva: Tiina Pitkänen

Lahjoita kampanjaan

Kääpämetsä

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top