Linnustollisesti merkittävä tulvapeltoalue suojellaan Pohjois-Karjalassa

Luonnonperintösäätiö on hankkinut omistukseensa poikkeuksellisen luontokohteen Pohjois-Karjalasta. Kyseessä on linnustollisesti merkittävä tulvapeltoalue Liperin Ahonkylästä. Alueen yhteispinta-ala on noin kymmenen hehtaaria. Samalla Luonnonperintösäätiö avaa uuden lintujen suojeluun tähtäävän kampanjan.

”Ahonkylän laaja peltoalue on kansallisesti tärkeä lintualue, missä pesii ja levähtää muuttomatkoillaan keväin syksyin lukuisia uhanalaisia lintulajeja. Etenkin keväisin alueella voi nähdä satoja, parhaimmillaan tuhansia vesilintuja, hanhia sekä kahlaajia, kuten uhanalaisia suokukkoja. Harvinaisimpia alueella tavattuja lajeja ovat muun muassa amerikantavi, ruostesorsa, intianhanhi, palsasirri sekä punapää- ja mustapäälepinkäinen”, sanoo säätiön aluehankinnasta vastaava suojelujohtaja Harri Hölttä.

Säätiön tarkoituksena on varmistaa hankkimansa peltoalueen säilyminen linnuille suotuisana elinympäristönä, mikä edellyttää alueen hoitoa. Alue säilyy siis maatalouskäytössä, vaikka sen päätarkoitus on jatkossa lintujen suojelu. Säätiö selvittää myös ympärivuotisten kosteikoiden rakentamista alueelle, jolloin saataisiin muun muassa pienennettyä Sysmänjoen vesistökuormitusta.

Säätiön omistuksessa on ennestään Pohjois-Pohjanmaan Siikajoelta Karjosuon entinen turpeennostoalue, joka on muutettu lintujärveksi. Kosteikkojen suojelu on tullut entistäkin tärkeämmäksi, sillä esimerkiksi haapanan ja jouhisorsan kaltaiset, aiemmin yleiset vesilinnut ovat vähentyneet ja luokitellaan nykyisin uhanalaisiksi.

”Luonnonperintösäätiö on keskittynyt erityisesti hankkimaan suojeluun arvokkaita ja yhä uhanalaisempia vanhoja metsiä. Etenkin Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla olemme suojelleet myös soita sekä soiden ja metsien muodostamia mosaiikkimaisia maisemakokonaisuuksia. Ahonkylän tulvapellon suojelun kautta haluamme olla turvaamassa lintujen elinpiirejä ja aiomme tehdä vastaavanlaisia hankintoja tulevaisuudessakin”, kertoo säätiön kampanjakokonaisuudesta vastaava suojelujohtaja Anneli Jussila.

Lintujen suojelun tehostamiseksi säätiö avaa uuden kampanjan, jonka tuotoilla suojellaan erilaisia linnustolle tärkeitä elinympäristöjä eri puolilla maata. Suomen lintulajeista 35 % on uhanalaisia, mikä on enemmän kuin missään muussa lajiryhmässä. Lintujen suojelulla ja lintukantojen seurannalla oli merkittävä rooli myös Luonnonperintösäätiön perustajan, Pentti Linkolan toiminnassa.

Ahonkylän lintupellot Luonnonperintösäätiön suojelualuesivuilla 

Kuvassa Ahonkylän lintupelloillakin viihtyvä liro. Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Kivimäki. Kuva: Harri Hölttä

Uusi suojelumetsä Muuruvedelle

Luonnonperintösäätiö on ostanut metsäalueen suojeltavaksi Muuruvedeltä Kuopiosta. Suojelualueeksi rauhoitettava Kivimäen metsä on laajuudeltaan noin kuusitoista hehtaaria. Luonnonperintösäätiöllä on ennestään Pohjois-Savossa seitsemän luonnonsuojelualuetta.
Lue lisää

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top