Suojellaan elinpiirejä linnuille

Luonnonperintösäätiö on avannut keräyskampanjan lintujen suojelun tehostamiseksi. Kampanjan tuotoilla suojellaan linnustolle tärkeitä elinympäristöjä eri puolilla maata. Ensisijaisesti säätiö suojelee luonnonsuojelullisesti arvokkaita vanhoja metsiä, mutta lintukampanjan puitteissa huomiota kohdistetaan myös muihin linnuille tärkeisiin arvokkaisiin elinympäristöihin, kuten soihin, kosteikkoihin, saariin ja rannikoihin.

Lintukampanja avattiin toukokuussa 2023 kertomalla samalla Ahonkylän lintukosteikon suojelemisesta Pohjois-Karjalassa. Ahonkylän laajalla peltoalueella voi etenkin keväisin nähdä satoja, parhaimmillaan tuhansia vesilintuja, hanhia sekä kahlaajia, kuten uhanalaisia suokukkoja. Harvinaisimpia alueella tavattuja lajeja ovat muun muassa amerikantavi, ruostesorsa, intianhanhi, palsasirri sekä punapää- ja mustapäälepinkäinen.

Suomen lintulajeista 35 % on uhanalaisia, mikä on enemmän kuin missään muussa lajiryhmässä. Lintujen suojelulla ja lintukantojen seurannalla oli merkittävä rooli myös Luonnonperintösäätiön perustajan, Pentti Linkolan toiminnassa.  

Lintujen elinpiirien suojeluun voi osallistua kampanjasivulla tai tekemällä tilisiirron säätiön lahjoitustilille:
– Kirjoita saajaksi Luonnonperintösäätiö
– Siirrä valitsemasi summa lahjoitustilille FI78 5494 0950 0224 93
– Käytä viitenumeroa 3366

Keräys on avattu toukokuussa 2023 ja se on voimassa kolme vuotta.

Lahjoita kampanjaan

Suojellaan elinpiirejä linnuille

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top