Toivoa soiden ja metsien uhanalaisille

Lisää suojelualueita ja elinympäristöjen ennallistamista Pirkanmaalle

Suojelulla voidaan parantaa vanhan metsän lajien ja suolla pesivien lintujen tilannetta. Esimerkiksi Seitsemisen kansallispuistossa on vanhan metsän lajien määrä yli kaksinkertaistunut 30 vuodessa.

Vaarantuneiden lajien tiheys Seitsemisessä on hieman muuta maakuntaa suurempi, alueellisesti uhanalaisten jo selvästi suurempi. Ennallistaminen on tuottanut tulosta.

Lajit tarvitsevat elinympäristöjen verkostoa

Yhden isonkaan kohteen suojeleminen ei kuitenkaan vielä riitä pysäyttämään lajien taantuvaa kehitystä. Pirkanmaallakin tarvitaan lisää mahdollisimman yhtenäisiä suojeltuja ja ennallistettuja alueita, jotta esimerkiksi pohjansirkun, keltavästäräkin ja riekon kantoja saadaan elpymään.

Soistuneita korpimetsiköitä ja rämeen reunoja suosivia pohjansirkkuja on Pirkanmaalla enää 20-40 paria. Lajin kanta on vähentynyt Suomessa vuodesta 1980 alkaen 70 prosenttia, Pirkanmaalla vielä enemmän. Pohjansirkku on katoamassa maakuntamme linnustosta, ellei kehityksen suunta muutu.

Keltavästäräkin kanta on pohjansirkun lailla romahtanut. Ilman lisäsuojelua tämäkin laji on katoamassa maakuntamme pesimälinnustosta – Pirkanmaan parimääräksi on arvioitu 20-50 paria. Monilla soilla, joilla on ennen ollut vahva kanta, pesii enää muutamia keltavästäräkkipareja.

Riekon kanta on ollut kovaa vauhtia taantumassa Pirkanmaalla. Soiden ennallistamisella tätä kehitystä on saatu hillittyä. Riekko on paikkalintu, minkä tähden lajille soveltuvien esiintymis-paikkojen suojeleminen on välttämätöntä. Lisäksi on luotava käytäviä pesimäpaikoilta toisille. Pirkanmaalla on tällä hetkellä arvioiden mukaan alle sata riekkoreviiriä. Ennallistamisella ja suojelualueiden määrän lisäämisellä Pirkanmaan kanta voidaan pitää vakaana.

Riekon lisäksi pieniä menestystarinoita löytyy muualtakin. Sinipyrstö on levittäytymässä itärajan takaa maahamme, ja se onkin viime vuosien aikana vahvistanut kantaansa varsinkin itäisessä Suomessa. Pirkanmaaltakin on yksi havainto mahdollisesti poikasiaan ruokkivasta sinipyrstöstä Ruovedeltä, ja Sastamalassa on havaittu laulava nuori koiras. Sinipyrstö viihtyy luonnontilaisissa kuusikoissa, joissa on runsaasti lahopuuta. Sinipyrstön on katsottu olevan todellinen arvokkaan metsän indikaattorilaji.

Jokainen voi tukea uusien suojelualueiden perustamista

Uusien suojelualueiden perustaminen ja alueiden ennallistaminen mahdollistaa nykyisillä suojelualueilla sinnittelevien lajien uudelleen leviämisen Pirkanmaalle. Siksi Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ja Luonnonperintösäätiö ovat käynnistäneet kampanjan uuden linnustollisesti arvokkaan suojelualueen saamiseksi Pirkanmaalle. Kampanjalla tahdotaan kannustaa pirkanmaalaisia suojelemaan arvokasta luontoa. Linnut toimivat indikaattorilajeina, joten linnustollisesti arvokas suojelualue on arvokas myös muille eläimille ja kasveille.

Jokainen voi osallistua uuden suojelualueen hankintaan Pirkanmaalle joko lahjoittamalla kampanjalle tai ostamalla kampanjan oman metsälahjakortin. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys on 11.4. – 13.4.2014 Tampereen Supermessuilla kertomassa kampanjasta ja toiminnastaan sekä myymässä metsälahjakortteja ja linnunpönttöjä kampanjan hyväksi.

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top