Syväjoensalon suojelualuetta laajennettiin ja ennallistettiin Kajaanissa

Luonnonperintösäätiö on hankkinut metsäyhtiö Tornatorilta reilun kymmenen hehtaarin lisäosan Kajaanin Otanmäessä sijaitsevaan Syväjoensalon suojelualueeseensa. Lisäosan myötä suojellun kokonaisuuden pinta-ala nousi viiteenkymmeneen hehtaariin.

Syväjoensalon suojelualue koostuu alueen koillislaidalla virtaavaa Syväjokea kohti viettävistä soista ja niitä kirjovista metsäsaarekkeista. Alue on ojitettu vuosikymmeniä sitten, mutta ojitukset eivät ole juuri lisänneet metsänkasvua. Sen sijaan ojitukset ovat lisänneet vesistökuormitusta Syväjokeen, heikentäneet alueen suoluonnon tilaa ja pienentäneet suoturpeeseen kertynyttä hiilivarastoa.

Syväjoensalo valikoitui Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssin ennallistamiskohteeksi.

– Syväjoensalolla saimme merkittäviä tuloksia nopeasti. Alueen ojat olivat hyvin tukittavissa ja rinnettä pitkin valuva ylimääräinen vesi voitiin ohjata alkuperäisiin luonnonpurouomiin. Syväjoensalon voidaan ennustaa elpyvän hiiltä sitovaksi, vettä suodattavaksi ja luonnoltaan monipuoliseksi ekosysteemiksi hyvinkin pian, kertoo Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkava.

Syväjoensalon paatsamien ja katajien värittämillä soilla esiintyy jo nykyiselläänkin arvokkaita suolajeja kuten voimakkaasti harvinaistuneita pohjansirkkuja.

– Ennallistamisen myötä myös riekko voisi palata Syväjoensalolle, toivoo Luonnonperintösäätiön suojeluasiantuntija Ari-Pekka Auvinen.

Kauppa Tornatorin kanssa mahdollisti alueen ennallistamisen järkevänä kokonaisuutena.

– Osana luonnonsuojeluohjelmiemme toteuttamista luovuimme tästä kohteesta mahdollistaen Luonnonperintösäätiön ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteishankkeen alueen luonnontilan palauttamiseksi. Myös Tornator on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Syväjoensalon ennallistamisesta vastasi Hiilipörssin ja Luonnonperintösäätiön suunnitelmien pohjalta vieremäläinen Turve- ja Maansiirto Hartikainen Oy:n kaivinkonekuski Auvo Varis.

– Pitkän urani aikana nämä ennallistamisurakat ovat yksiä mielenkiintoisimmista. On hienoa olla mukana parantamassa luonnoneläinten elinmahdollisuuksia, Varis toteaa.

Syväjoensalo Luonnonperintösäätiön sivuilla

Kuva: Ari-Pekka Auvinen
 

Jaa somessa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

Uusimmat julkaisut

Pyysmäki Suojelualue Luonnonperintösäätiö Mikko Hovila

Pyysmäen metsä suojeluun Somerolla

Luonnonperintösäätiö osti komean metsän Somerolta Varsinais-Suomesta. Noin kahdeksan hehtaarin metsässä kohoaa kookkaita mäntyjä, vanhoja jykeviä rauduskoivuja sekä järeitä haapoja.
Lue lisää
Shopping Cart
Vieritä ylös