Säätiön suojelualueita hoidetaan Helmi-ohjelmassa

Luonnonperintösäätiö sai vuoden 2022 alussa myönteisen Kunta- ja Järjestö-Helmi -avustuspäätöksen. Hankkeeseen valikoitui säätiöltä viisi eri kohdetta: Yli-Mylly Lopelta, Akanvaara Parikkalasta, Järvi-Tarkka Kauhajoelta, Kukkialehto Pälkäneeltä ja Keidas Porista. Hankkeen rahoittajana toimii ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelma. 

”Alueista kolme ensimmäistä ovat perinnebiotooppikohteita. Yli-Myllyssä, Akanvaarassa ja Järvi-Tarkassa esiintyy niittyjä, jotka ovat hyvin uhanalaisia luontotyyppejä. Niittyjä hoidetaan joko niittämällä tai laiduntamalla alueella esimerkiksi lampaita. Näille kohteille pyritään järjestämään vuosittainen hoitojatkumo, jotta niittyjen kehittyminen lajirikkaiksi ja monimuotoisiksi elinympäristöiksi pystytään turvaamaan”, Luonnonperintösäätiön hallintopäällikkö Mari Helkiö kertoo. 

Pälkäneellä sijaitseva Kukkialehto rajoittuu Takkulan lehmuslehtoon, jossa on Suomen yksi merkittävimmistä metsälehmusesiintymistä. Lehmuksia on levinnyt hyvin myös säätiön alueen puolelle ja hankkeen puitteissa olisikin tarkoitus luoda hyvässä kasvuvauhdissa oleville lehmuksille paremmat kasvuolosuhteet kuusia kaulaamalla. 

”Porin Keitaalla on tarkoituksena tukkia vanhat suo-ojat täyttämällä tai patoamalla, jotta alueen vesitalous palautuisi ja alue pääsisi sen myötä kehittymään takaisin kohti luonnontilaa. Soiden turvekerrostumat ovat merkittävä hiilivarasto ja ennallistamisen myötä kohteen merkitys myös hiilensidonnassa tulee kasvamaan”, Helkiö jatkaa. 

Hankkeen puitteissa hoidettavat ja ennallistettavat kohteet kartoitetaan ja niille laaditaan yhdessä luonnonsuojeluviranomaisten kanssa hoitosuunnitelma, jonka pohjalta varsinaiset toimet toteutetaan.

Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

”Luonnonperintösäätiön näkökulmasta Helmi-hanke on hieno mahdollisuus hoitaa ja ennallistaa arvokkaita luontokohteita, jotka hyötyvät suuresti näistä toimenpiteistä”, Mari Helkiö sanoo.

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Kivimäki. Kuva: Harri Hölttä

Uusi suojelumetsä Muuruvedelle

Luonnonperintösäätiö on ostanut metsäalueen suojeltavaksi Muuruvedeltä Kuopiosta. Suojelualueeksi rauhoitettava Kivimäen metsä on laajuudeltaan noin kuusitoista hehtaaria. Luonnonperintösäätiöllä on ennestään Pohjois-Savossa seitsemän luonnonsuojelualuetta.
Lue lisää

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top