Luonnonperintösäätiö palkittiin parhaasta luontoteosta

Luonnonperintösäätiö voitti Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) Suomen komitean järjestämän Paras luontoteko 2010-kilpailun. Palkinto jaetaan kerran kahdessa vuodessa yritykselle, yhteisölle tai henkilölle, joka on merkittävästi onnistunut turvaamaan luonnon monimuotoisuutta toiminnallaan. 

Palkitsemistilaisuus oli 16.11. 2010 Helsingissä Pauligin huvilassa, missä ympäristöministeri Paula Lehtomäki ojensi säätiön varapuheenjohtaja Otso Ovaskaiselle ja toiminnanjohtaja Anneli Jussilalle kunniakirjan sekä taiteilija Maiju Tirrin maalauksen Kevään siemeniä.

Kilpailuun osallistui 15 ehdokasta. Suomesta IUCN:n jäsenenä ovat Suomen valtio, Suomen luonnonsuojeluliitto, Natur och Miljö, WWF Suomi ja Metsästäjäin keskusjärjestö.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki toteaa palkintopuheessaan: "Säätiö suojelee vanhoja metsiä hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa. On merkittävää, että meille syntyy näin vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan kautta luontokohteita, joista myös tulevat sukupolvet saavat nauttia".

Luonnonperintösäätiö on tänä vuonna ostanut seitsemän metsäaluetta ja saanut yhden lahjoituksena. Suojellut alueet ovat pitkään hakkaamattomina olleita luonnontilaisia tai luonnontilaan palautuvia runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja lehtoja, soita, kallioisia rinteitä, perinnebiotooppeja ja muita arvokkaita luontokohteita. Kaikenkaikkiaan säätiön suojeleman alueen pinta-ala on noin 400 hehtaaria.

Professori Otso Ovaskaisen puheenvuoro palkintojenjakotilaisuudessa

Arvoisa ympäristöministeri, arvoisat Kansainvälisen Luonnonsuojeluliiton edustajat, hyvät naiset ja herrat,

Dear minister of the environment, members of the International Union for Conservation of Nature, ladies and gentlemen,

Alkuperäinen luonto on suomalaisuuden ytimessä, niin brändityöryhmän visioissa kuin yksittäisen kansalaisen sielunmaisemassa. Silminkantamattomiin jatkuva luonnontilaisten metsien, soiden ja järvien erämaa elää kuitenkin enää lähinnä vain mielikuvissa, ainakin eteläisessä Suomessa. Tämä kuva on rajan takaa Venäjän Karjalan Paanajärveltä.

Valtaosa maamme metsistä on intensiivisen talouskäytön piirissä. Suojelualueet ovat pääosin pieniä ja ne muodostavat pirstoutuneen verkoston. Luonnontilaisten metsien väheneminen on tehnyt monesta eliöstä uhanalaisen. Näin on käynyt esimerkiksi kuolleesta puusta riippuvaisille sienille ja hyönteisille. Samalla ihmisten omakohtainen kosketus alkuperäiseen metsäluontoon on heikentynyt.

Luonnonperintösäätiön toiminta-ajatus on pelastaa vielä jäljellä olevia alkuperäisen luonnon sirpaleita ostamalla ne suojelun piiriin yksityisten ihmisten lahjoittamilla varoilla. Säätiön perusti vuonna 1995 kirjailija-kalastaja Pentti Linkola ja se toimi aluksi varsin pienimuotoisesti. Viime vuosina lahjoittajien määrä on noussut jyrkästi ja säätiön toiminta on saanut tuulta alleen. Säätiö omistaa tällä hetkellä 27 suojelualuetta joiden pinta-ala on yhteensä lähes 400 hehtaaria.

While the appreciation for pristine wilderness areas is deep in the Finnish culture, such areas are almost extinct from Southern Finland, and consequently there are high numbers of red listed species in various taxonomical groups. The Finnish Natural Heritage Foundation was established in 1995 to acquire natural forests for a permanent protection under the Nature Conservation Act. Though the foundation started small, in recent years the activities have greatly expanded, so that currently we hold 27 forest sites totalling ca. 400 hectares in area.

Alueiden hankinnan on mahdollistanut se että säätiön tilille virtaa yli 1000 lahjoitusta vuodessa. Syyt pienten ja suurten lahjoitusten antamiseen ovat monet. Luonnon suojelu on toki perusteltua jo pelkästään omaa etua ajavista syistä. Paljon puhutaan ekosysteemipalveluista, eli siitä miten luonnon säilyttäminen toimintakykyisenä auttaa turvaamaan meille esimerkiksi puhtaan ilman ja veden.

Suurimmalle osalle lahjoittajistamme motivaationa lienee kuitenkin tieto villin ja vapaan metsäluonnon olemassaolosta ja säilymisestä tuleville sukupolville; samoiltavaksi, nähtäväksi, kuultavaksi ja koettavaksi. Pidempi samoilu Etelä-Suomen luonnontilaisissa erämaissa ei tosin juuri ole ollut mahdollista viimeisiin vuosikymmeniin – toivottavasti tulevaisuudessa tilanne on taas parempi.

Luonnonperintösäätiö ja sen tukiyhdistys Ikimetsien Ystävät tarjoavat kanavan paitsi lahjoitusten tekemiseen, myös konkreettiseen talkootyöhön luonnonsuojelualueiden perustamisen ja hoidon parissa. Tässä varmistetaan että Yli-Myllyn suojelualueen tolpat pysyvät tiukasti paikoillaan. Jokainen suojeltu metsänsirpale on sijoitus parempaan tulevaisuuteen, ja se myös kasvaa ajan myötä korkoa – suojelualueet vain paranevat vanhetessaan.

The work by the Foundation is funded by private donations, with annually some 1,000 individual contributions. Additionally, the foundation and its support group, the Friends of the Ancient Forests, coordinate voluntary work aimed at maintaining the areas at a natural state. Probably the most important motivation behind small and large donations is simply the knowledge that pristine nature still exists, and can be conserved for us and the future generations. Nature protection is an investment that not only preserves its value but also has a high interest rate – the protected areas only improve in quality as they age.

Kansainvälisen Luonnonsuojeluliiton ja Euroopan unionin tekemän Countdown 2010 -aloitteen tavoitteena on pysäyttää tai ainakin hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Tämä on lähes ylivoimaiselta tuntuva haaste mutta samalla sen saavuttaminen on meille kaikille elintärkeää. Luonnonperintösäätiön toiminta, eli uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen ja vanhojen laajentaminen, on yksi konkreettinen keino tähän tavoitteeseen pääsemiseksi. Haluamme yhdessä toiminnanjohtaja Anneli Jussilan kanssa kiittää lämpimästi Kansainvälistä Luonnonsuojeluliittoa Vuoden 2010 Parhaan Luontoteon palkinnon myöntämisestä Luonnonperintösäätiölle. Tämä palkinto on hieno tunnustus kaikille lahjoittajillemme ja se toimikoon samalla haasteena kehittää toiminnastamme entistä parempaa.

The work by the foundation directly contributes to the Countdown 2010 initiative by the IUCN and the European Union, which aims to slow down the current rates of biodiversity loss. We wish to warmly thank the national committee of the IUCN, as well as its international representatives, for awarding the Best Act to Promote Biodiversity in Finland in 2010 to the Finnish Natural Heritage Foundation. This award is an important recognition for all of our donors, and it surely challenges us to continuously improve our activities.

KUVA: Anneli Jussila, Marina von Weissenberg (IUCN), Maiju Tirri, ympäristöministeri Paula Lehtomäki, Otso Ovaskainen ja Tirrin maalaus Kevään siemeniä. Kuva: Liisa Nikula.

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top