Lampakannevasta tuli turvesuon sijaan luonnonsuojelualue

Evijärvellä sijaitsevan Lampakannevan uhanalaiset suotyypit pelastuivat, kun alue ostettiin turvaan Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin ja Luonnonperintösäätiön yhteisellä suokampanjalla saaduilla varoilla.

83 hehtaarin Lampakanneva oli Vapo Oy:n omistuksessa. Yhtiö oli hankkinut alueen turvetuotantoa varten. Ympäristölupaa turpeenottoon ei kuitenkaan myönnetty alueen merkittävien luontoarvojen takia ja Vapo päätti myydä kohteen. Kauppa käsittää lähes koko suon itäpuolisen, pääosin koskemattoman alueen.

Lampakanneva on luonnoltaa erittäin monipuolinen. Alueella on useita uhanalaistuneita suotyyppejä kuten oligotrofista lyhytkorsinevaa, kalvakkanevaa, suursaranevaa, sararämeitä, korpirämeitä, lyhytkorsirämeitä sekä sarakorpi- ja sararämemuuttumia. Suo on monipuolinen myös linnustoltaan. Valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja esiintyi alueella viisi: käki, tuulihaukka, kaakkuri, pensastasku ja kivitasku. EU:n lintudirektiivin liitteessä 1 mainittuja lajeja nevalla asustaa seitsemän: laulujoutsen, teeri, kurki, kapustarinta, liro, kalasääski ja kaakkuri. Lisäksi Suomen kansainvälisiä linnustonsuojelun erityisvastuulajeja Lampakanneuvalta löytyy kymmenen lajia: laulujoutsen, teeri, kurki, liro, valkoviklo, kuovi, pikkukuovi, telkkä, haapana ja tavi.

Suon keskeisellä osalla, Pikkujärvien ympäristössä havaittiin 11 lintulajia eri luokitusten mukaisista arvokkaiksi luokitelluista lajeista. Suolla sijaitsee myös kalasääsken pesäpuu, joka on luonnonsuojelulain 39 §:n nojalla suojeltu kohde. Suolla on lisäksi uhanalaista kasvillisuutta, muun muassa kurjenrahkasammalta.

Lampakanneva on Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin ja Luonnonperintösäätiön  Suokampanjan kuudes suokauppa. keräyksen avulla on suojeltu nyt hieman yli kaksisataa hehtaaria ojittamattomia soita.

Kuva: Olli Autio

Lahjoita Pohjanmaan suokampanjaan!

Lampakannevan sijainti Kansalaisen karttapaikalla

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top