Jokihelmisimpukoiden elinpiiriä suojeltiin Taivalkoskella

Luonnonperintösäätiö on ostanut Taivalkoskelta Metsäkylän läheltä joenvarsikiinteistön, joka suojeltuna saa nimen Lippamonsuvanto. Metsä on luontoarvoiltaan hyvin monimuotoinen ja harvinaisen jokihelmisimpukan elinpiiriä.

Lippamonsuvanto levittäytyy Korvuanjoen molemmin puolin ja sisältää runsaasti rakentamatonta rantaviivaa. Monipuolisella alueella tapaa rehevää sekametsää, tulvametsää, korpea, rämettä, luhtaa, tulvaniittyä ja myös joen tulvaputaan.

”Lippamonsuvannon eteläosassa joen itärannalla kohoilee yli 100-vuotiasta kuusikkoa sekä suuria haapoja ja raitoja. Länsirannalla tapaa puolestaan komeita ikihonkia ja jopa tasalatvaisia aihkipetäjiä. Lahopuuta alueella on runsaasti”, kuvailee Luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Petri Haapala.

Lippamonsuvannon eläimistö on niin ikään monipuolista. Alueella pesii hömötiaisia ja tikkoja, minkä lisäksi se kuuluu maakotkan reviiriin. Alue on myös majavan elinpiiriä.

”Majavankaatoja on pitkin rantoja molemmissa päissä aluetta. Länsirannan suolta löytyi uskomaton taidonnäyte: noin kuusikymmentä metriä pitkä tuore majavan työpato, jonka toinen pää sijoittuu lähteeseen, joka tulvii padon takia”, Haapala kertoo.

Korvuanjoessa on säilynyt luonnonvarainen jokihelmisimpukkakanta, jota menneiden vuosien uittoperkaukset ja metsäojitukset ovat pahoin rasittaneet. Korvuanjoki on yksi kohde EU:n Life Nature -projektissa, jonka tavoitteena on jokihelmisimpukkaa sisältävien jokien entisöinti. Luonnonperintösäätiön rauhoittamana jokihelmisimpukka ja muut Lippamonsuvannon alueella asuvat lajit saavat elää rauhassa.

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Kivimäki. Kuva: Harri Hölttä

Uusi suojelumetsä Muuruvedelle

Luonnonperintösäätiö on ostanut metsäalueen suojeltavaksi Muuruvedeltä Kuopiosta. Suojelualueeksi rauhoitettava Kivimäen metsä on laajuudeltaan noin kuusitoista hehtaaria. Luonnonperintösäätiöllä on ennestään Pohjois-Savossa seitsemän luonnonsuojelualuetta.
Lue lisää

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top