Ikimetsä on ilmastoteko

Kiihtyvä ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat kaksi maapallon polttavinta ympäristökysymystä. Metsien, soiden ja muiden hiiltä varastoivien elinympäristöjen suojeleminen auttaa molempien kysymysten ratkaisemisessa.

Ikimetsien puuston sitoma hiilimäärä on huomattavasti talousmetsiä suurempi. Lisäksi ikimetsän maaperä samoin kuin ojittamattomat suot ovat merkittäviä hiilivarastoja. Merkittävien hiilivarastojen ja -nielujen ohella ikimetsät ja luonnontilaiset suot ovat myös uhanalaisten lajien turvapaikkoja.

Luonnonperintösäätiö on sitoutunut niin YK:n biodiversiteettiohjelmaan kuin Pariisin ilmastosopimukseen. Luonnonympäristöjä suojelemalla edistämme yhtä aikaa tavoitetta luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisestä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

YK:n biodiversiteettisopimuksen mukaisesti Suomen tavoitteena on suojella 17 prosenttia maa- ja sisävesialastamme. Metsien osalta tästä tavoitteesta ollaan vielä kaukana.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 000 kiloa hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Optimitilanteessa hehtaari vanhaa metsää sitoo vuodessa saman verran hiiltä kuin keskivertosuomalainen tuottaa. Julkisuudessa esitetyt luvut koko hiilijälkensä kompensoimiseksi metsää ostamalla ovat kuitenkin olleet liian optimistisia.

Tämä ei sulje pois sitä, että metsän suojelu on yksi tehokkaimpia tapoja tehdä merkityksellinen ilmastoteko. Luonnonperintösäätiö ostaa puustoisia metsiä useimmiten tilanteessa, jossa toinen vaihtoehto on välitön avohakkuu ja maaperän rikkominen, usein myös ojitus. Jokainen lahjoitus on tärkeä, vaikka lahjoittajan koko hiilijalanjälki ei samalla tulisikaan kuitattua.

Luonnonperintösäätiö tarjoaa suoran toiminnan mahdollisuuden: säätiölle annetuilla lahjoituksilla ostetaan vanhoja metsiä, ojittamattomia soita ja muita arvokkaita luonnonalueita. Kaikille säätiön omistamille alueille haetaan pysyvä suojelu luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelualueillamme saa vaeltaa lihasvoimin sekä poimia ruokasieniä ja -marjoja. Kasvien ja kasvinosien ottaminen, tulenteko, eläinten häiritseminen ja metsästäminen on suojelualueillamme kiellettyä.

Sinä voit vaikuttaa. Suojele pala ikimetsää, se on ilmastoteko!

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Luonnonperintösäätiön lahjoitustavaroita. Kuva: Niina Rosenberg

Säätiö saa monipuolisesti lahjoituksia luonnonsuojeluun

Luonnonperintösäätiö on vastaanottanut kuluneen syyskauden aikana rahalahjoitusten lisäksi runsaasti muitakin lahjoituksia metsiensuojelun hyväksi. Säätiölle on tarjottu muun muassa kiinnostavia tavaralahjoituksia sekä maa-alueita ja arvopapereita. Säätiössä lahjoitusvirtaa on seurattu tyytyväisenä ja kiitollisena.
Lue lisää
Kuva: Harri Hölttä

Uusi metsiensuojelualue Nurmijärvelle

Luonnonperintösäätiö on ostanut luonnonsuojelullisesti arvokkaan metsäalueen Uudeltamaalta, Nurmijärven Parkkimäestä. Kunnan keskustan läheisyydessä olevan metsäalueen pinta-ala on 5,6 hehtaaria.
Lue lisää
Kuusenkynsikääpä Itäkankaan suojelualueella. Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Luonnonperintösäätiö käynnistää Kääpämetsäkeräyksen

Luonnonperintösäätiö avaa keräyskampanjan, jonka tarkoituksena on etsiä, ostaa ja suojella Kääpämetsä. Säätiö etsii mahdollisimman kääpärikasta vanhaa metsää suojeluun erityisesti eteläisestä Suomesta. Kampanjan vauhdittamiseksi säätiö myy vuodelle 2023 Kääpäkalenteria, jonka tuotto käytetään Kääpämetsän suojeluun.
Lue lisää

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Vieritä ylös