Ikimetsä on ilmastoteko

Kiihtyvä ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat kaksi maapallon polttavinta ympäristökysymystä. Metsien, soiden ja muiden hiiltä varastoivien elinympäristöjen suojeleminen auttaa molempien kysymysten ratkaisemisessa.

Ikimetsien puuston sitoma hiilimäärä on huomattavasti talousmetsiä suurempi. Lisäksi ikimetsän maaperä samoin kuin ojittamattomat suot ovat merkittäviä hiilivarastoja. Merkittävien hiilivarastojen ja -nielujen ohella ikimetsät ja luonnontilaiset suot ovat myös uhanalaisten lajien turvapaikkoja.

Luonnonperintösäätiö on sitoutunut niin YK:n biodiversiteettiohjelmaan kuin Pariisin ilmastosopimukseen. Luonnonympäristöjä suojelemalla edistämme yhtä aikaa tavoitetta luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämisestä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

YK:n biodiversiteettisopimuksen mukaisesti Suomen tavoitteena on suojella 17 prosenttia maa- ja sisävesialastamme. Metsien osalta tästä tavoitteesta ollaan vielä kaukana.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on noin 10 000 kiloa hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Optimitilanteessa hehtaari vanhaa metsää sitoo vuodessa saman verran hiiltä kuin keskivertosuomalainen tuottaa. Julkisuudessa esitetyt luvut koko hiilijälkensä kompensoimiseksi metsää ostamalla ovat kuitenkin olleet liian optimistisia.

Tämä ei sulje pois sitä, että metsän suojelu on yksi tehokkaimpia tapoja tehdä merkityksellinen ilmastoteko. Luonnonperintösäätiö ostaa puustoisia metsiä useimmiten tilanteessa, jossa toinen vaihtoehto on välitön avohakkuu ja maaperän rikkominen, usein myös ojitus. Jokainen lahjoitus on tärkeä, vaikka lahjoittajan koko hiilijalanjälki ei samalla tulisikaan kuitattua.

Luonnonperintösäätiö tarjoaa suoran toiminnan mahdollisuuden: säätiölle annetuilla lahjoituksilla ostetaan vanhoja metsiä, ojittamattomia soita ja muita arvokkaita luonnonalueita. Kaikille säätiön omistamille alueille haetaan pysyvä suojelu luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelualueillamme saa vaeltaa lihasvoimin sekä poimia ruokasieniä ja -marjoja. Kasvien ja kasvinosien ottaminen, tulenteko, eläinten häiritseminen ja metsästäminen on suojelualueillamme kiellettyä.

Sinä voit vaikuttaa. Suojele pala ikimetsää, se on ilmastoteko!

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top