Yli 60 hehtaarin suotila suojeluun Halsuan ja Perhon rajalta

Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin ja Luonnonperintösäätiön yhteinen suokampanja on tuottanut jälleen tulosta. Säätiö osti piirin taloudellisesti tukemana lokakuussa Halsualta suojeluun runsaat 60 hehtaaria ojittamatonta suota ja siihen liittyvää metsää. Alue sijaitsee luonnontilaisen, suojellun Penninkijoen koillispuolella, lähellä Hangasnevan-Säästöpiirinnevan laajaa Natura-aluetta. Yksi kulmapyykki on Perhon rajalinjalla.Virvatuleksi nimettävä alue sijaitsee sopivan huonojen tieyhteyksien takana. Alueelle päästäkseen on kuljettava toista kilometriä vaikeakulkuista maastoa tai ylitettävä Penninkijoki lännen puolella.
– Virvatulen sijainti etäällä teistä onkin yksi selitys alueen jäämiselle omaan rauhaansa, kertoo myyjä Jukka Syrjälä. Alue on ollut veteliläisten Eija ja Jukka Syrjälän omistuksessa  vuodesta 2002, eikä sillä ole heidän aikanaan tehty toimenpiteitä aivan vähäistä harsintaa lukuun ottamatta. Myös heitä edeltävä omistaja oli jättänyt alueen luonnon huomaan.

Alueesta yli puolet on suota, loppuosa metsää. Suo on käytännössä ojittamaton, sillä alueen poikki kulkeva vanha, matala oja on etelähaarastaan kasvanut umpeen, ylempi osa on tukittavissa talkootyönä. Suo itsessään – noin 33 hehtaaria – kuuluu metsäluonnon arvokkaisiin elinympäristöihin. Metsä ei ole iäkästä muutamia ylispuita lukuun ottamatta, mutta rakenteeltaan luonnontilaisen kaltainen ja monilajinen. Siihen kätkeytyy noin hehtaarin verran monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä. Jonkin verran esiintyy mäntylahopuuta ja koivupökkelöitä. Muinaisen metsäpalon jäljiltä näkyy runsaasti palokantoja ja –koroja. Monet kivikot, pirunpellot, monipuolistavat kangasmaita.

Virvatulen alueella on tehty useita havaintoja metsäpeurasta, jopa satojen yksilöiden laumasta. 
Kesäisin vaatimet laiduntavat vasojensa kanssa mieluusti soilla ja suonlaiteilla, mistä ne löytävät sopivaa syötävää. Virvatuli on Luonnonperintösäätiön 47. suojelualue ja kolmas Pohjanmaalla.Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin ja Luonnonperintösäätiön yhteinen suokampanja käynnistyi keväällä 2012. Heti kampanjan ensimmäisenä vuonna saatiin suojeluun 37 hehtaaria Heininevan arvokasta lintusuota Alajärvellä. Virvatulen kaupan jälkeen kampanjassa suojeltu suoala nousee jo liki sataan hehtaariin. Kampanjan ulkopuolella Luonnonperintösäätiön on suojellut noin 150 hehtaaria suota.

Kuva: Risto Sauso.

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top