Luonnonperintösäätiö suojelee Aholansaaren ikimetsän Syvärillä

Luonnonperintösäätiö on ostanut suojeluun arvokkaan metsän Nilsiästä, Syväri-järven Aholansaaresta. Saari on tullut tunnetuksi erityisesti maallikkosaarnaaja, ”erämaan profeetta” Paavo Ruotsalaisen kotisaarena. Joonas Kokkosen säveltämä suosittu ooppera Viimeiset kiusaukset sijoittuu keskeisesti juuri Aholansaareen. Kauppa on Luonnonperintösäätiön kaikkien aikojen suurin.

Uusi suojelualue saa nimekseen Aholansaaren ikimetsä. Runsaspuustoinen metsä on 67 hehtaarin laajuinen ja luontoarvoiltaan huomattava. Melkein puolet alueesta on lehtoa tai lehtomaista kangasta, ja loput tuoretta mustikkatyypin kangasta. Kuusivaltainen sekametsä on saanut kasvaa rauhassa pitkiä aikoja, vähäistä käyttöä lukuun ottamatta, ja osa puista on jo jopa 200-vuotiaita.

”Lahopuu monipuolistaa Aholansaaren ikimetsää ja tarjoaa ravintoa ja pesäpaikkoja muille eliöille. Saaressa elää mielenkiintoinen kääpälajisto ja siellä tuoksuu kesäiltaisin valkolehdokki. Metsässä on myös pieniä kallioita, soistumia ja lehtipuumetsiköitä järeine kolopuuhaapoineen. Aholansaaressa todellakin voi kokea laajan vanhan metsän tunnelman palokärjen kuikuttaesssa taustaäänenä”, kuvailee Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Anneli Jussila.

Luode-kaakko-suunnassa suojelualue on yli kilometrin pituinen ja matka on mahdollista vaeltaa koko ajan vanhan metsän sisällä pysyen. Suojelullinen arvo on korkea jo yksin alueen laajuuden vuoksi. Uuteen suojelualueeseen kuuluu kolmatta kilometriä rakentamatonta rantaa sekä kymmenen pikkusaarta ja -luotoa. Rantojen lähellä sijaitsee tulvavaikutteisia rantaluhtia ja lehtoja.

”Aholansaaren ikimetsä on myös maisemallisesti merkittävä ja sen suojelu tukee osaltaan saaren eteläosan arvokkaiden rakennusten ympäristöä”, Anneli Jussila jatkaa.  

Aholansaaren ikimetsän myi säätiölle suku, joka on omistanut metsän 70 vuotta. Saaren eteläpuoli on herännäisyyden piirissä toimivien järjestöjen hallinnassa. Ne ovat pitäneet saaressa yllä Paavo Ruotsalaisen perintöä muun muassa rippileiritoiminnan kautta.

Saaressa sijaitsee kaksi kulttuurihistoriallisesti merkittävää rakennusta. Paavo Ruotsalaisen talo, Paavon pirtti, jonka ensimmäiset osat on rakennettu jo 1830-luvulla, on Museoviraston suojelema. Kleofas Hyvämäen kesäpappila on rakennettu 1900-luvun alussa. Aholansaareen on kesäisin säännöllinen laivayhteys ja osan talvikautta jäätie.

”Aholansaaren lähialueilla Tahkomäessä on ennestään lukuisia luonnonsuojelualueita, joilla on merkitystä erityisesti rehevien soiden, lehtojen ja pienvesien suojelulle. Aholansaaren ikimetsä on kuitenkin näistä Tahkomäen ympäristön alueista pinta-alaltaan suurin yksittäinen alue ja täydentää erinomaisesti Nilsiän suojelualueiden verkostoa”, toteaa Luonnonperintösäätiön uusi suojeluasiantuntija Harri Hölttä

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top