Stiftelsen för naturarvet beskyddar Aholansaaris urskog i Syväri

Stiftelsen för naturarvet har köpt en värdefull skog som kommer att beskyddas på ön Aholansaari i sjön Syväri i Nilsiä. Ön har särskilt blivit känd som lekmannapredikanten och ”vildmarksprofeten” Paavo Ruotsalainens hemö. Den populära operan De sista frestelserna, komponerad av Joonas Kokkonen, utspelar sig särskilt på Aholansaari. Köpet är det största som Stiftelsen för naturarvet någonsin gjort.

Det nya skyddsområdet kommer att kallas Aholansaaris urskog. Skogen omfattar 67 hektar och har ett betydande trädbestånd och naturvärde. Nästan hälften av området utgör lund eller lundartad mo, medan resten är mo av blåbärstyp. Förutom sparsamt bruk har den grandominerade blandskogen fått växa i lugn och ro länge, och en del av träden är upp till 200 år gamla. ”Murkna träd gör Aholansaaris urskog mångsidig och erbjuder näring och boplatser för andra organismer. På ön finns det flera intressanta arter av tickor, och på sommarkvällar kan man känna doften av nattviol. I skogen finns också små klippor, sanka ställen och lövträdsdungar med grova aspar med hål för fågelbon. På Aholansaari kan man verkligen uppleva stämningen i en stor, gammal skog, med en spillkråkas läte som bakgrundsljud”, beskriver Anneli Jussila, naturskyddsdirektör för Stiftelsen för naturarvet.

I nordväst-sydostlig riktning är området över en kilometer långt, och man kan vandra hela sträckan så att man hela tiden hålls inuti den gamla skogen. Redan områdets storlek gör att dess skyddsvärde är betydligt. I det nya skyddsområdet ingår över två kilometer av obebyggd strand samt tio små öar och skär. Nära stränderna finns högvattenpåverkade strandkärr och lundar.

”Aholansaaris urskog är också landskapsmässigt betydande, och att beskydda den stöder den värdefulla byggda miljön på öns södra del”, fortsätter Anneli Jussila. 

Aholansaaris urskog såldes till stiftelsen av släktet, som ägnade gården 70 år. Öns södra del förvaltas av organisationer inom väckelserörelsen. De har hållit Paavo Ruotsalainens arv i liv på ön bland annat genom att ordna skriftskolsläger.

På ön finns två kulturhistoriskt betydelsefulla byggnader. Paavo Ruotsalainens hus, Paavos stuga, vars äldsta delar byggdes redan på 1830-talet, beskyddas av Museiverket. Kleofas Hyvämäkis sommarprästgård byggdes i början av 1900-talet. På somrarna finns det en regelbunden båtförbindelse till Aholansaari, och under en del av vintersäsongen går det en isväg dit.

”I Tahkomäki i närheten av Aholansaari finns det redan från förut åtskilliga naturskyddsområden som är särskilt betydelsefulla för beskyddet av frodiga myrar, lundar och småvatten. Av dessa områden kring Tahkomäki är ändå Aholansaaris urskog det största enskilda området, och det kompletterar utmärkt Nilsiäs nätverk av skyddsområden”, konstaterar Harri Hölttä, som nyligen börjat arbeta som skyddsexpert vid Stiftelsen för naturarvet. 

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen