Juukaan uusi Kuohunlaidan suojelualue

Luonnonperintösäätiö teki jokin aika sitten kaupat Juuassa sijaitsevasta noin 10 hehtaarin alueesta, jota omistaja tarjosi edullisesti suoraan ostettavaksi. Uusi suojelualue sijaitsee Kuohusoiden laajan, koskemattoman suoalueen reunalla ja saikin nimekseen Kuohunlaita.

Kuohunkierron luontopolku melkein sivuaa Kuohunlaidan koillispäätyä, ja lähialueella saman luontopolun varressa ovat myös Juuan seurakunnan ylläpitämät laavu ja erämaakirkko.

Kuohunlaidan maastoissa avoimet nevat vaihettuvat puustoisiin rämeisiin ja kangasmaan metsiin, joissa on korpinotkelmia. Aluetta ei ole milloinkaan ojitettu, joten siellä on runsaasti mm. metsäkanalinnuille tärkeitä luonnontilaisia metsän ja suon vaihettumavyöhykkeitä. Alueella tiedetään elävän niin metsoja, teeriä kuin riekkojakin. Säätiön ostaman alueen pohjoispuolella Kuohusoiden märimmällä alueella on useita pieniä lampia, joilla pesivät sekä kaakkuri että metsähanhi. Metsähanhet varmastikin ruokailevat myös Kuohunlaidan alueella.

Mänty on metsän vallitseva puulaji ja lisäksi kasvaa kuusta, koivua ja haapaakin. Hakkuita alueella on ollut noin 60 vuotta sitten, mutta harventamattomuuden ansiosta metsään on jo muodostunut luonnonmetsän rakennepiirteitä, kerroksellisuutta ja eri-ikäisyyttä. Kuohunlaita sijaitsee yli 200 metriä merenpinnan yläpuolella. Myös lumituhot vaikuttavat täällä metsän kehitykseen ja tuottavat lahopuuta. 

Muutamat alueen vanhoista hakkuista säästyneet ikipetäjät saavatkin nyt seurata kuinka uusi puustosukupolvi varttuu ikimetsäksi turvassa metsätaloudelta.

Kuohusuo Luonnoperintösäätiön suojelusivulla

Jaa somessa:

Uusimmat julkaisut

Kivimäki. Kuva: Harri Hölttä

Uusi suojelumetsä Muuruvedelle

Luonnonperintösäätiö on ostanut metsäalueen suojeltavaksi Muuruvedeltä Kuopiosta. Suojelualueeksi rauhoitettava Kivimäen metsä on laajuudeltaan noin kuusitoista hehtaaria. Luonnonperintösäätiöllä on ennestään Pohjois-Savossa seitsemän luonnonsuojelualuetta.
Lue lisää

Liity uutiskirjeen tilaajaksi

Tilaamalla uutiskirjeen saat säätiön uutiset sekä tietoa ajankohtaisista kampanjoista ja tuoreimmista suojelualueistamme suoraan sähköpostiisi. Luonnonperintösäätiön uutiskirje julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa.

Shopping Cart
Scroll to Top