Kuohunlaita

Kunta: Juuka
Suojeluvuosi: 2021
Pinta-ala: 10 ha
Kuohunlaita. Kuva: Janne Leppänen

Kuohunlaidan suojelualue sijaitsee Kuohusoiden laajan, koskemattoman suoalueen reunalla, mistä suojelualueen nimikin juontuu. Kuohunkierron luontopolku melkein sivuaa Kuohunlaidan koillispäätyä, ja lähialueella saman luontopolun varressa ovat myös Juuan seurakunnan ylläpitämät laavu ja erämaakirkko.

Kuohunlaidan maastoissa avoimet nevat vaihettuvat puustoisiin rämeisiin ja kangasmaan metsiin, joissa on korpinotkelmia. Aluetta ei ole milloinkaan ojitettu, joten siellä on runsaasti mm. metsäkanalinnuille tärkeitä luonnontilaisia metsän ja suon vaihettumavyöhykkeitä. Alueella tiedetään elävän niin metsoja, teeriä kuin riekkojakin. Säätiön ostaman 10 hehtaarin alueen pohjoispuolella Kuohusoiden märimmällä alueella on useita pieniä lampia, joilla pesivät sekä kaakkuri että metsähanhi. Metsähanhet varmastikin ruokailevat myös Kuohunlaidan alueella.

Mänty on metsän vallitseva puulaji ja lisäksi kasvaa kuusta, koivua ja haapaakin. Hakkuita alueella on ollut noin 60 vuotta sitten, mutta harventamattomuuden ansiosta metsään on jo muodostunut luonnonmetsän rakennepiirteitä, kerroksellisuutta ja eri-ikäisyyttä. Kuohunlaita sijaitsee yli 200 metriä merenpinnan yläpuolella. Myös lumituhot vaikuttavat täällä metsän kehitykseen ja tuottavat lahopuuta. Muutamat alueen vanhoista hakkuista säästyneet ikipetäjät saavatkin nyt seurata kuinka uusi puustosukupolvi varttuu ikimetsäksi turvassa metsätaloudelta.

Kuvagalleria

Ojittamattomien neva- ja rämesoiden sekä kangasmetsäsaarekkeiden muodostama 10 hehtaarin monimuotoinen kokonaisuus.

Suojele pala ikimetsää

Kuohunlaita

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top