UUSIA SUOJELUALUEITA

AJANKOHTAISTA
Toivoa soiden ja metsien uhanalaisille

Lisää suojelualueita ja elinympäristöjen ennallistamista Pirkanmaalle

Suojelulla voidaan parantaa vanhan metsän lajien ja suolla pesivien lintujen tilannetta. Esimerkiksi Seitsemisen kansallispuistossa on vanhan metsän lajien määrä yli kaksinkertaistunut 30 vuodessa.

Vaarantuneiden lajien tiheys Seitsemisessä on hieman muuta maakuntaa suurempi, alueellisesti uhanalaisten jo selvästi suurempi. Ennallistaminen on tuottanut tulosta.

Suojele pala Pirkanmaata – pelasta keltavästäräkin kevät

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ja Luonnonperintösäätiö aloittavat kampanjan metsä- ja suoluonnon suojelemiseksi pohjoisella ja luoteisella Pirkanmaalla.

Korvet, rämeet ja niiden reunametsät ovat pohjansirkun, keltavästäräkin, riekon ja kuukkelin asuinsijoja. Vielä toistaiseksi Pirkanmaallakin esiintyy näitä uhanalaisia lajeja.

Kiitos verrattomasta vuodesta

Lämmin kiitos lahjoittajillemme ja työtämme eri tavoin tukeneille.

Teidän ansiostanne Luonnonperintösäätiö sai vuonna 2013 hankituksi suojelualueita yli 180 hehtaaria, enemmän kuin koskaan aiemmin.

Säätiöllä on nyt suojelualue Manner-Suomen jokaisessa maakunnassa, kun Hiirettelänvuori Kymenlaaksosta ja Pahapuro Kainuusta päätyivät suojeluun.

 

bannerit

  •