Topenginleija

Kunta: Kustavi
Suojeluvuosi: 2007
Pinta-ala: 22 ha
Topenginleija. Kuva: Vesa Salonen

Kustavin Kaurissalossa sijaitseva 21,5 hehtaarin Topenginleijan suojelualue syntyi vuonna 2007 kahden kaupan kautta. Alkusyksystä Luonnonperintösäätiö osti 11 hehtaarin kokoisen suon rantametsineen, loppuvuodesta 10,5 hehtaarin suuruisen lisäosan, joka on enimmäkseen kallioista metsää.

Topenginleija soineen ja erilaisine metsineen on monipuolinen kokonaisuus, joka on arvokas sekä ekologisesti että maisemallisesti. Suojelualue kattaa useita luontotyyppejä, joista esimerkiksi tervaleppäkorvet ja karut kalliomänniköt kuuluvat luonnonsuojelulaissa suojeltaviin luontotyyppeihin. Mereisen ympäristönsä vuoksi Topenginleija on suojelualueena poikkeuksellisen arvokas.

Topenginleijan suojelualueen pohjoisosaa leimaa avoin ja ojittamaton suo. Se on entinen merensalmi, joka on maankohoamisen myötä muuttunut ensin ns. kluuvijärveksi ja myöhemmin nevaksi. Pieni lammensilmä on jäänyt muistoksi tästä kehityksestä. Avosuon keskellä ja laidoilla on tervaleppäkorpia, joissa lahopuut ja vesipainanteet tarjoavat hyvät elinmahdollisuudet monipuoliselle eliölajistolle.

Nevan rannoilla on pieniä kalliokumpareita, joilla metsä on saanut kehittyä rauhassa. Moni-ilmeisen metsän huomattavimpia yksityiskohtia ovat jättiläishaavat, kilpikaarnamännyt ja suuret, vanhat koivut.

Suojelualueen eteläosassa maasto kohoaa kallioiksi. Rinteillä on puustoltaan monipuolista kangasmetsää ja laeilla vanhaa mäntymetsää. Iäkkäimmät petäjät ovat noin 165-vuotiaita. Topenginleijan suojelualue on sen verran laaja, että lajiston ja elinolojen säilyminen on hyvin turvattu – sekä lain suojaamilla luontotyypeillä että alueen muissa elinympäristöissä.

Näin löydät Topenginleijaan

Osoite: Kiparluodontie 75, Kustavi. Saavut Itätalon majatalolle, jonne voit jättää auton. Suuren piharakennuksen taitse, sen pohjoispuolelta, pääset Topenginleijan suojelualueelle johtavalle polulle.

Kuvagalleria

Ikipetäjiä ja suuria haapoja suon ja kluuvijärven rantamilla, tervaleppäkorpia ja jäkäläistä kalliometsää.

Suojele pala ikimetsää

Topenginleija

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top