Tervavaara

Kunta: Nurmes
Suojeluvuosi: 2005
Pinta-ala: 46 ha

Tervavaara on 45 hehtaarin kokoinen metsäalue, jonka Luonnonperintösäätiö osti Nurmeksen seurakunnalta joulukuussa 2005. Paikalliset asukkaat ja luonnontutkijat olivat pitkään vastustaneet hakkuita, joita seurakunta oli suunnitellut alueelle. Tilanne ratkesi, kun säätiö onnistui Timo Kujalan huomattavan lahjoituksen avulla hankkimaan metsän suojeltavaksi.

Tervavaaran metsä on luonnontilaisen kaltainen eli suojelukohteena hyvin arvokas; alueelle on keskittynyt Suomen alkuperäisluonnon keskeisiä piirteitä. Puusto on havupuuvaltaista ja järeää, mutta joukossa on myös suuria haapoja ja koivuja.

Suhteellisen suuren rauhaan jätetyn pinta-alan ansiosta Tervavaaran alueella on useita liito-oravan ja metson elinpiirejä, samoin siellä ovat saaneet turvapaikan kuukkeli ja pohjantikka. Metsän sisällä on luonnontilainen Viulukkalampi, johon loppukesästä 2008 muutti majava nostaen lammen järveksi. Majavan ansiosta lahopuun määrä alueella entisestäänkin lisääntyy.

Näin löydät Tervavaaraan

Osoite: Leppimäentie 18, Nurmes. Leppimäentieltä käännytään metsätielle kaakkoon. Risteys sijaitsee satakunta metriä Leppimäentie 18:n kohdalta itään. Noin 700 metrin päässä tie kaartuu itäkoilliseen, ja heti kaarroksen jälkeen tullaan Tervavaaran suojelualueen länsirajalle.

Kuvagalleria

Liito-oravan, metson ja majavan asuttamaa aarniomaista metsää lampineen ja puroineen.

Suojele pala ikimetsää

Tervavaara

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top