Tapiola

Kunta: Pori
Suojeluvuosi: 2010
Pinta-ala: 69 ha

Syyskuun lopulla 2010 löydettiin ensimmäinen sopiva kohde suojelualueeksi Satakuntaan. Tällöin ostettiin kiinteistönvälittäjän kautta noin kuuden hehtaarin kokoinen alue, joka sijaitsee Noormarkun Poosjärven Itälahden etelärannalla, Keskisjoen molemmin puolin. Alueeseen kuuluu tulvivaa rantaluhtaa sekä monipuolista sekametsää. Alueen osti Luonnonperintösäätiö ja sen rahoitti Satakunnan luonnonsuojelupiiri. Alueen nimenä säilyy tilan alkuperäinen nimi Tapiola.

Lokakuussa 2010 Tapiolaa onnistuttiin laajentamaan pohjoiseen noin 3,5 hehtaarin lisämaalla, jossa puusto on erityisen koskematonta ja aarniomaista. Suojelualueen pinta-ala kasvoi lähes kymmeneen hehtaariin.

Itälahden pohjukan suojelu laajeni edelleen vuonna 2011, jolloin Tapiolan itäpuolelta ostettiin yhteensä yli 15 hehtaaria maata. Suojelualueen pinta-ala kasvoi noin 25 hehtaariin. Tämä alue koostuu suurelta osalta metsästä, jossa tulvien ansiosta on runsaasti lahopuuta. Metsässä viihtyvät tikat ja metsäkanalinnut.

Poosjärvi ja sen Itälahti ovat tunnettuja linturunsaudestaan, ja osa rannoista on suojeltu valtakunnallisen lintuvesien suojeluohjelman sekä Naturan kautta; puusto on kuitenkin ollut "lainsuojatonta" ja metsästys sallittua. Säätiön kautta alueet saadaan täyden ja pysyvän suojelun piiriin.

Itälahden rantaluhdilta on vanhana aikana kerätty heinää, josta muistona on nähtävissä vielä ladonraunio Keskisjoen itäpuolella. Tulvivissa metsissä on paljon lehtipuuta, mikä on vetänyt puoleensa myös majavia. Paikoin Tapiolassakin näkyy majavan syömäjälkiä, ja Poosjärvellä ja Poosjoessa elääkin vahva euroopanmajavakanta.

Itälahden pohjukan etelärannalla sijaitseva metsäinen kallio on nimetty Terttu ja Kauko Kavantolan muistokallioksi.

- - -

Vuonna 2020 Tapiolan suojelualue laajeni huomattavasti, kun säätiö osti alueen pohjoispuolelta 44 hehtaarin lisäosan, joka on aivan yhtä hienoa rantaluhtaa, haapavaltaisia saarekkeita ja vihreän sammalen peittämiä kivikkoisia kuusikoita kuin alkuperäinenkin suojelualue. Tapiolan koko kasvoi yhteensä lähes seitsemäänkymmeneen hehtaariin.

Näin löydät Tapiolaan

Noormarkusta koilliseen kuljetaan tietä 23; noin viiden kilometrin päässä Noormarkuksta ylitetään Keskisjoki, ja vasemmalle kääntyy heti joen ylityksen jälkeen pieni tie, joka johtaa Poosjärven Itälahdelle. Tätä tietä kuljetaan n. 350 metriä, jolloin saavutaan Tapiolan rajalle. Suojelualue käsittää tietä reunustavan tulvaniityn sekä sen reunusmetsiä. Tie erkanee suojelualueelta mutta halkaisee sen pohjoiskolkan vielä noin kilometrin päässä lähellä Itäjärven rantaa.

Suojele pala ikimetsää

Tapiola

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Tulvivaa rantaluhtaa ja sitä reunustavia metsiköitä Poosjärven etelärannalla, euroopanmajavan elinpiiriä.
Shopping Cart
Scroll to Top