Tapiola

Kommun: Norrmark i Björneborg
Skyddsår: 2010
Område: 69 ha

I slutet av september 2010 lyckades Stiftelsen för naturarvet och Satakundas naturskyddskrets hitta det första området som är lämpligt för att bli ett skyddsområde i Satakunda. Då köptes via en fastighetsmäklare ett område av cirka sex hektar vid den södra stranden av Itälahti vid sjön Poosjärvi, på båda sidorna av Keskisjoki älv. Till området, som också i fortsättningen kommer att kallas för Tapiola, hör översvämmande stränder och omväxlande blandskogar. Området köptes av Stiftelsen för naturarvet vilket finansierades av Satakundas naturskyddskrets.

Den 12 oktober 2010 lyckades vi köpa mer land från den norra sidan av Tapiola, sammanlagt cirka 3,5 hektar. I den nya delen är trädbeståndet särskilt orört och urskogsliknande. Tack vare det inkorporerade området sträcker sig Tapiola nu ända upp till stranden av Itälahti, och arealen omfattar nu nästan tio hektar.

Sjön Poosjärvi och dess Itälahti är kända för deras rikliga mängd fåglar, och en del av stränderna ligger under Naturas beskydd; trädbeståndet har emellertid varit ”laglöst”. Det syns att bävrar har bitit på en del av träden – det lever en stark stam av europeiska bävrar vid sjön Poosjärvi och Poosjoki älv.

Tapiolatrakten ökades i 2011 med cirka 15 hektar till följd av en bra affär. Tapiola utgör nu en helhet som omfattar cirka 25 hektar med en möjlighet att bli även bredare österut. Den nya delen består av en skog som inte har vårdats på länge och en bit av sjön Poosjärvis strandremsa.

- - -

År 2020 blev Tapiola skyddsområde märkbart större när stiftelsen köpte ett 44 hektars tillägg norr om området, en del som utgörs av strandträsk, aspdominerande öar och grandungar på stenig jord som täcks av grön mossa, precis på samma sätt som det ursprungliga skyddsområdet. Tapiola växte sammanlagt till nästan sjuttio hektar till sin storlek.

Foto: Anneli Jussila.

Näin löydät Tapiolaan

Noormarkusta koilliseen kuljetaan tietä 23; noin viiden kilometrin päässä Noormarkuksta ylitetään Keskisjoki, ja vasemmalle kääntyy heti joen ylityksen jälkeen pieni tie, joka johtaa Poosjärven Itälahdelle. Tätä tietä kuljetaan n. 350 metriä, jolloin saavutaan Tapiolan rajalle. Suojelualue käsittää tietä reunustavan tulvaniityn sekä sen reunusmetsiä. Tie erkanee suojelualueelta mutta halkaisee sen pohjoiskolkan vielä noin kilometrin päässä lähellä Itäjärven rantaa.

Bildgalleri

Tulvivaa rantaluhtaa ja sitä reunustavia metsiköitä Poosjärven etelärannalla, euroopanmajavan elinpiiriä.

Skydda en bit urskog

Tapiola

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen