Syväjoensalo

Kunta: Kajaani
Suojeluvuosi: 2017, 2020
Pinta-ala: 50 ha

Kajaanin Syväjoensalon suovaltainen, syrjäinen alue siirtyi Luonnonperintösäätiölle vuonna 2016 toivakkalaisen luonnonystävä Mikko Hakasen testamentilla. Suojelualue siitä tuli seuraavana vuonna Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Alue sijaitsee Oulujärven eteläpuolella noin 15 kilometriä Otanmäen entisestä kaivoskylästä kaakkoon.

Syväjoensalosta noin kaksi kolmasosaa on ohutturpeisia soita, jotka viettävät kohti Syväjokea alueen koillislaidalla. Suot ovat kauttaaltaan harvakseltaan mäntyä kasvavia heinävaltaisia rämeitä. Soita on ojitettu aika laajastikin, mutta niiden vesitaloutta voidaan palauttaa melko helposti ojakatkoja tekemällä. Alueelta tuleva vesi purkautuu Syväjokeen sitä reunustavan harjanteen läpi mutkittelevia luonnontilaisia uomia pitkin, jotka ovat uurtaneet harjanteeseen maisemallisesti kauniita pieniä soisia laaksoja.

Aivan erityinen on Syväjoensalon kaakkoisnurkassa Syväjokeen purkautuva Myllypuro, joka tippuu 200 metriä ennen jokeen päätymistään lähes kymmenen metriä alas silokallion kylkeä pitkin muodostaen putouksenomaisen luonnonnähtävyyden. Putous on täpärästi suojelualueen puolella. Alueen koillisrajan muodostava Syväjoki on koko 450 metrin matkan luonnontilainen, meanderoivassa uomassa hiljaa virtaava tummavetinen pieni joki.

Alueen metsät on hakattu kokonaisuudessaan arviolta 1970-luvulla. Ne ovat nuoresta iästään huolimatta kohtalaisen luonnontilaisia eikä niille ole tehty lähivuosikymmeninä mitään. Syväjoen reunan kuivemmilla harjanteilla metsät ovat melko puhtaita männiköitä, mutta kauempana joesta kangasmaat ovat matalia ja niillä kasvaa runsaasti myös koivua, kuusta ja haapaa. Paikoin on tuulen ja lumen aiheuttamia pieniläpimittaisen lahopuun keskittymiä.

Vuonna 2020 Tornatorilta hankitun lisäosan myötä suojellun kokonaisuuden pinta-ala nousi viiteenkymmeneen hehtaariin. Syväjoensalon paatsamien ja katajien värittämillä soilla esiintyy jo nykyiselläänkin arvokkaita suolajeja kuten voimakkaasti harvinaistuneita pohjansirkkuja, mutta ennallistamisen myötä Syväjoensalo elpyy lähitulevaisuudessa entistä paremmin hiiltä sitovaksi ja luonnonltaan monipuoliseksi ekosysteemiksi.

KUVA: Ari-Pekka Auvinen

Kuvagalleria

Syväjoensalon suovaltaisesta, syrjäisestä alueesta noin kaksi kolmasosaa on ohutturpeisia soita, jotka viettävät kohti Syväjokea alueen koillislaidalla. Suot ovat kauttaaltaan harvakseltaan mäntyä kasvavia heinävaltaisia rämeitä. Suo-osia ennallistettiin syksyllä 2020.

Suojele pala ikimetsää

Syväjoensalo

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Vieritä ylös