Nauruniemi

Kunta: Puolanka
Suojeluvuosi: 2019
Pinta-ala: 19 ha
Luonnonperintösäätiön suojelualue Nauruniemi

Nauruniemen 18,8 hehtaarin suojelualue sijaitsee Puolangassa Kainuun luoteiskulmalla. Se on historiallisesti mielenkiintoista ja maisemaltaan kaunista Pirttijoen varren entistä tulvaniittyä. Vielä 1900-luvun puolivälissä Kiiminkijoen latvavesiin kuuluvan Pirttijoen varrella oli yli sata niittylatoa ja useita niittäjien majapaikoiksi rakennettuja niittysaunoja.

Viimeinen niitto Nauruniemen suomaiden reunustamilla joenvarsiniityillä tehtiin tiettävästi vuonna 1961. Vaikka tästä on ehtinyt kulua jo lähes kuusi vuosikymmentä, ovat vanhat niittyalat säilyneet pääosin avoimina. Luontotyyppeinä Nauruniemen niityt luetaan äärimmäisen uhanalaisiksi tulvaniityiksi (tulvaniityistä ks. tarkemmin ympäristöhallinnon sivuilta). Uhanalaisuutensa ja monipuolisen lajistonsa vuoksi Nauruniemen tulvaniittyjä aletaan ennallistaa ja hoitaa kesästä 2020 alkaen osana valtion Helmi-elinympäristöohjelmaa (ks. https://www.ym.fi/helmi).

Nauruniemen niittyalojen reunoilla kasvaa sekapuustoista luonnontilaistuvaa korpimetsää. Luonnonperintösäätiön suojelualue rajoittuu etelässä suoraan laajaan Iso Tilansuon–Housusuon soidensuojelualueeseen. Nauruniemen kasvilajistoon kuuluu mm. kielo, metsäkurjenpolvi, metsäruusu ja rantatädyke. Pirttijoen varrella on havaittu poikueestaan varoitteleva pohjasirkkupari ja joessa laulujoutsen poikasineen.

Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Suojele pala ikimetsää

Nauruniemi

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Historiallisesti mielenkiintoista ja maisemaltaan kaunista Pirttijoen varren entistä tulvaniittyä, reunoiltaan sekapuustoista luonnontilaistuvaa korpimetsää.
Shopping Cart
Scroll to Top