Losonvaara

Kunta: Sotkamo
Suojeluvuosi: 2019
Pinta-ala: 65 ha
Luonnonperintösäätiön suojelualue Losonvaara

Losonvaaran 65,1 hehtaarin suojelualue sijaitsee Kainuun vaarajaksoalueella, jossa on säilynyt poikkeuksellisen laajoja ja luonnontilaisia kuusivaltaisia metsiä. Losonvaaran rehevät rinnemetsät ovat tunnettuja muun muassa useiden vanhan metsän lintulajien kuten sinipyrstön, pikkusiepon, pohjantikan ja kuukkelin runsaudesta.

Losonvaara yhdistää aiemmin erillisiksi jääneet suojelualueet. Monimuotoisuutta lisäävät muun muassa kaksi puronnotkoa, lähde, useat pohjaveden tihkupinnat, rehevät valkolehdokkia kasvavat rinteet sekä rämeletto. Eri-ikäistä lahopuuta on lumi- ja myrskytuhojen vuoksi runsaasti. Vanhojen raitojen rungoilla kasvaa vaarantunutta raidankeuhkojäkälää ja raidantuoksukääpää.

Losonvaaralla on myös merkittävää virkistysarvoa. Se sijaitsee vain vajaa 20 kilometriä Kajaanin keskustasta Sotkamoon suuntaan ja on jo nyt etenkin lintuharrastajien suosimaa retkeilymaastoa.

Luonnonperintösäätiö osti Losonvaaran suojelualueen Forest Holding Finland ky:ltä loppuvuodesta 2019. Samalla syntyi sopimus 124 hehtaarin rauhoittamisesta METSO-ohjelman kautta ympäristöministeriön ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa, joten yhteensä uusien luonnonsuojelualuiden koko on noin 190 hehtaaria.

Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Kuvagalleria

Runsaslahopuustoista vaarakuusikkoaluetta, tärkeä uhanalaisten vanhan metsän lajien turvapaikka.

Suojele pala ikimetsää

Losonvaara

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top