Lampakanneva

Kunta: Evijärvi
Suojeluvuosi: 2018
Pinta-ala: 83 ha
Lampakanneva. Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Evijärven Lampakanneva sijaitsee Etelä-Pohjanmaan suurimman järven, Lappajärven luoteispuolella aivan Lappajärven ja Evijärven kuntien rajalla. Lampakannevan keidassuon kokonaispinta-ala on noin 300 hehtaaria, josta Luonnonperintösäätiön syyskuussa 2019 ostamaan alueeseen kuuluu reilu neljännes, 83 hehtaaria. Suojelualue kattaa lähes täysin Lampakannevan itäosan arvokkaimman avosuoalueen.

Suurin osa suosta on sadevedenvaraista keidassuota ja siksi hyvin vähäravinteista. Suoluontotyypeistä Lampakannnevaa hallitsevat oligotrofiset lyhytkorsinevat, kalvakkanevat ja suursaranevat. Suolla on uhanalaista kasvillisuutta, muun muassa kurjenrahkasammalta.

Lampakannevan keskellä sijaitsee kolme Pikkujärvien nimellä kulkevaa suolampea. Niiden rannalla pesii niin laulujoutsen kuin omassa suomännyn latvassa sijaitsevassa risulinnassaan kalasääskikin. Avosuon linnustoon kuuluvat myös muun muassa kurki, kapustarinta, liro, valkoviklo, kuovi ja pikkukuovi. Teeret viihtyvät suon laitamilla ja myös kaakkurista ja metsähanhesta on tehty havaintoja.

Luonnonperintösäätiö osti Lampakannnevan Vapo Oy:ltä, joka oli hankkinut alueen turvetuotantoa varten. Ympäristölupaa turpeenottoon ei kuitenkaan myönnetty alueen merkittävien luontoarvojen takia ja Vapo päätti myydä kohteen. Alue hankittiin Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piirin ja Luonnonperintösäätiön yhteisellä suokampanjalla saaduilla varoilla.

Kuvagalleria

Lampakanneva sijaitsee Etelä-Pohjanmaan suurimman järven, Lappajärven luoteispuolella. Lampakannevan keidassuon kokonaispinta-ala on noin 300 hehtaaria, josta Luonnonperintösäätiön syyskuussa 2019 ostamaan alueeseen kuuluu reilu neljännes.

Suojele pala ikimetsää

Lampakanneva

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top