Kettukallio

Kunta: Turku
Suojeluvuosi: 2020
Pinta-ala: 9 ha
Kettukalliosta valtaosa on mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää

Kettukallio sijaitsee Turussa Paattisten Tortinmäellä, noin kaksikymmentäviisi kilometriä Turun keskustasta pohjoiskoilliseen. Suojelualueen pinta-ala on vajaa kymmenen hehtaaria ja se on tyypillistä eteläboreaalista havumetsää. Valtaosa siitä on mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää, puolukkatyyppiin kuuluu noin kymmenesosa alueesta. Pieni osa, noin viidennes alueesta edustaa kanervatyypin kuivaa kangasta, jollaisella myös paikan nimen antanut avokallio poronjäkälineen sijaitsee. Puustosta vähän yli puolet on mäntyä ja loput kuusta. Kettukallion ylispuut ovat noin yhdeksänkymmenen vuoden ikäisiä ja osa männyistä on jo vanhempia kilpikaarnaisia petäjiä.

Metsän ylispuusto on saanut kasvaa pitkään ilman harvennushakkuita, joten puuta on kuutioissa kertynyt jo paljon, keskimäärin lähes 300 m3/ha. Se on noin kaksi kertaa enemmän kuin Varsinais-Suomen metsissä keskimäärin. Kettukallion puusto on iältään melko yhtenäistä, mutta erirakenteisuutta alkaa muodostua metsään hiljalleen tuulenkaatojen myötä. Myös monille metsälajeille tärkeän lahopuuston määrä kasvaa tulevaisuudessa. Jo nyt metsä kelpaa hömö- ja töyhtötiaisen kaltaisille vanhan metsän lajeille, mutta lahopuustoa vaativia sieni- ja hyönteislajeja metsästä ei vielä löydy. Muutama suopainanne kallioalueen ympärillä lisää alueen monimuotoisuutta.

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ohella Kettukallion rauhoittamisessa saadaan turvattua myös sen toimintaa hiilinieluna. Hiilivarastona metsä on jo nyt merkittävä ja hiilen määrä tulee vielä pitkään merkittävästi kasvamaan. Hiiltä varastoituu puuaineksen ohella myös karikkeen mukana maaperään. Maaperään vanha metsä voi kerryttää hiiltä nykykäsityksen mukaan jopa tuhansia vuosia, vaikka puuston ja muun kasvillisuuden määrä ei enää kasvaisikaan.

Kettukallio sijaitsee lähellä Kurjenrahkan kansallispuistoa. Kansallispuistoon kuuluva Vajosuon alue sijaitsee Kettukalliosta nelisen kilometriä luoteeseen. Siten Kettukallion tulee täydentämään hyvin varsinaisuomalaista suojelualueverkostoa laajan kansallispuiston kupeessa.

Suojele pala ikimetsää

Kettukallio

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Valtaosin mustikkatyypin tuoretta kangasmetsää, pieni osa puolukkatyypin kuivahkoa kangasta. Sisältää myös kanervien hallitsemaa kuivaa metsätyyppiä, jollaisella paikan nimen antanut avokallio poronjäkälineen sijaitsee.
Shopping Cart
Scroll to Top