Gästansin metsä

Kunta: Raasepori
Suojeluvuosi: 2020
Pinta-ala: 6 ha
Gästansin metsä

Snappertunassa, Raaseporin edustalla sijaitsee Gästans-niminen saari, josta säätiö sai vuonna 2020 lahjaksi metsän, joka on saanut kasvaa omassa rauhassaan ikiajat. Lahjoituksen teki perhostutkijana Luomuksessa työskentelevä Lauri Kaila, jonka mukaan Gästansin saari on ikään kuin astinkivi ulko- ja keskisaariston välillä: Gästans muodostaa jatkumon ulkomeren luodoilta keskisaariston metsäisiin saariin. Gästansin maaperä on osin moreenia, mikä on alueella harvinaista. Ulkomeren suunnassa ei enää vastaavanlaisia saaria tavata.

Lahjoitettu alue on 6,5 hehtaarin suuruinen, mutta kattaa lähes kaikki metsätyypit. Alueelta löytyy lehtoja, joissa kasvaa tervaleppää ja joissa havisevat haapojen lehvästöt. Osa haavoista on ehtinyt todella suuriksi kolopuiksi. Rannassa kallion juurella kasvaa jopa saarnea. Ylhäällä kallioilla vallitsee vanha mäntymetsä. Kallioiden välisissä laaksoissa ja korpipainanteissa on tuuheampaa ja järeämpää sekametsää, jossa esiintyy myös ihmeen suurikokoista kuusta ja kenttäkerroksessa mustikkaa. Metsästä löytyy myös muutama pikkuinen suopainanne. Lahopuutakin alueella on paljon.

Suojelualue rajoittuu hakametsän kautta avoimempaan alueeseen, jossa laiduntaa lampaita ja jota reunustaa vanha kivistä ladottu aitamainen valli. Suojelusopimuksen mukaan lahjoittajalla on oikeus hoitaa pehmein menetelmin perinnemaisemaa, lähinnä muutamaa pientä niittyä, jotka jäävät metsän sisään. Saaren luonnon rikkaudesta kertoo sekin, että suojelualueella elää lukuisia uhanalaisia niittyjen ja metsien hyönteislajeja.

Kuvagalleria

Monimuotoinen alue Gästans-saarella Snappertunassa. Lehtoja, mustikkametsää, kalliomännikköjä ja avoimia hoidettavia perhosniittyjä.

Suojele pala ikimetsää

Gästans

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top