Ängelmä

Kunta: Juuka
Suojeluvuosi: 2017
Pinta-ala: 4 ha

Juuanjokivarren metsäpalsta ostettiin syksyllä 2017 Luonnonperintösäätiölle. Nimekseen tämä noin neljän hehtaarin suuruinen suojelualue sai siellä kasvavan hieman harvinaisemman luonnonkasvin mukaan Ängelmä. Alue rajoittuu kahteen muuhun suojelualueeseen, joiden kanssa muodostuu noin kymmenen hehtaarin suojeltu kokonaisuus jokivarren molemmin puolin.

Osa palstasta on isovarpuista ojittamatonta rämettä, jonka vanhimmat männyt ja kelot ovat ikivanhoja. Osittain alue on mustikkatyypin korpea, josta ilmeisesti on vuosikymmeniä sitten otettu koivua polttopuuksi, mutta vanhahko havupuusto on jätetty koskematta. Luontoarvoiltaan Ängelmän merkittävin osa on noin 2,5 hehtaarin alue alavaa korpea, jonne kevättulvat nousevat. Vielä 60-luvulla näitä jokivarsia heinätettiin, mutta maatalouden koneellistuttua suoniityt hylättiin.

Puolen vuosisadan aikana alueelle on kasvanut koivuvaltainen sekametsä, joka oli saanut kehittyä harventamatta. Kevättulvien lisäksi maastoa on muokannut majava. Osa alueesta on kausittain veden alla ja puustoa oli kuollut pystyyn. Pökkelöpuita on paljon ja alueella laulavat hömötiaiset ja leppälintu. Kauniin Juuanjoen vastarannalta on kuultu pohjansirkun laulu.

Tulvavesien ruokkima, rehevän korven ja metsäluhdan kasvillisuus on edustava: siniheinä, mesiangervo, mesimarja, korpipaatsama, karjalanruusu, huopaohdake, metsäkurjenpolvi, kurjenjalka, hiirenporras, ranta-alpi, suokeltto, nuokkuhelmikkä, korpiorvokki, suoputki ja keltaängelmä päätyivät alueen kasvilistalle.

Suojele pala ikimetsää

Ängelmä

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Ängelmä on tulvavesien ruokkima rehevä korpi. Osa palstasta on isovarpuista ojittamatonta rämettä, jonka vanhimmat männyt ja kelot ovat ikivanhoja. Osittain alue on mustikkatyypin korpea, josta ilmeisesti on vuosikymmeniä sitten otettu koivua polttopuuksi, mutta vanhahko havupuusto on jätetty koskematta.
Shopping Cart
Scroll to Top