Ahmauksenkorpi

Kunta: Ulvila
Suojeluvuosi: 2019
Pinta-ala: 41 ha
Luonnonperintösäätiön suojelualue Ahmauksenkorpi

Luonnonperintösäätiö osti vuonna 2019 Ulvilasta Ahmauksen kylästä luontoarvoiltaan poikkeuksellisen merkittävän metsätilan, joka nimettiin Ahmauksenkorveksi. Kyseessä on laaja ja yhtenäinen metsäalue, jossa on epätavallisen runsaasti lahopuustoa. Suuri osa Ahmauksenjoen koillispuolisesta metsästä on luontotyypiltään saniaiskorpea. Joen lounaispuolinen osa metsästä sensijaan on ylävämpää tuoreen kangasmaaston luonnehtimaa sekametsää vanhoine koivuineen ja pilvenkorkeine honkineen.

Alueen halki kiemurtelee luonnon uomassa Ahmauksenjoki (paikallisessa kielenkäytössä oja), jonka varret ovat reheviä idänuunilinnun laulumaita. Uuden suojelualueen keskellä on aikoinaan sijainnut pienialainen niitty, jo vuosikymmeniä sitten umpeen kasvanut. Ahmauksenkorven alueella on tuoreita havaintoja liito-oravan pesinnästä ja euroopanmajavasta. Luonnossa liikkujaa ihastuttavat alueen jättiläismäiset siirtolohkareet ja tähtitalvikit samoin kuin puiden tunnelmallinen natina tuulessa.

Pinta-alaltaan alue kattaa 41 hehtaaria ja siitä valtaosa on vanhaa, yli satavuotiasta metsää. Etelä-Suomessa tällaisen alueen löytyminen saati kaupantekoon asti pääseminen on poikkeuksellista. Luonnonperintösäätiö voitti tiukan tarjouskilpailun metsästä. Perikunnan jäsenet ovat ratkaisusta helpottuneita, sillä se takaa Ahmauksenkorven suojelun ja koskemattomuuden. Osa tilasta oli aikaisemmin määräaikaisessa suojelussa, mikä selittää osaltaan sen suojelullisia arvoja. Perikunnan edustajan mukaan alueella ei ole koskaan käynyt kaatokonetta. Luonnonperintösäätiön suojeluksessa niin ei tapahdu jatkossakaan.

Kuva: Ari-Pekka Auvinen

Suojele pala ikimetsää

Ahmauksenkorpi

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Monimuotoinen ja laaja metsä. Luontotyypiltään osittain saniaiskorpea, osittain sekapuustoa kasvavaa tuoretta kangasta. Metsässä asuu liito-orava.
Shopping Cart
Scroll to Top