Toiminta-ajatus

Näin toimimme

Luonnonperintösäätiön toiminta-ajatus on Suomen luonnonsuojelun edistäminen ja luonnonalueiden säilyttäminen. Säätiö hankkii hallintaansa – ostamalla, vaihtamalla tai lahjoitusten kautta – sopivia alueita, ensisijaisesti metsiä, ja hakee niille pysyvän, lakisääteisen rauhoituksen.

Säätiön toiminta perustuu suurimmaksi osaksi lahjoituksiin, joita saadaan sekä yksityisiltä että yrityksiltä. Puustoiset metsät ovat Suomessa kalliita, mutta ainoa varma keino suojella alueita on niiden ostaminen – siksi varainhankinta on tärkeä osa säätiön toimintaa ja sen edellytys. Kaikki säätiölle lahjoitettu raha menee metsiensuojelutyöhön. Säätiön innostavin viesti kansalaisille on tarjota kanava, jonka kautta tavallinen metsää omistamatonkin luonnonystävä voi välittömästi ja konkreettisesti osallistua suojelualueen syntyyn lahjoituksellaan.

Säätiö etsii jatkuvasti arvokkaita, mahdollisimman koskemattomia metsiä eri puolilta Suomea. Eteläisen Suomen huonosta suojelutilanteesta johtuen toiminta keskittyy pohjoisimman Lapin eteläpuolelle. Etsintää toteuttaa säätiön metsätyöryhmä yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, ja siihen osallistuu ryhmän ulkopuolelta joukko vapaaehtoisia avustajia. Tärkeintä on toteuttaa koko ketju arvokkaan alueen löytämisestä kaupantekoon ja alueen saattamiseen luonnonsuojelulain piiriin.

Oman suojelutyömme ohessa tuotamme arvokasta tietoa valtion Ely-keskusten käyttöön – osan vapaaehtoistemme ”löytämistä” metsistä ohjaamme neuvonnan kautta mahdollisiksi valtion suojelukohteiksi.

Säätiön apuna metsien etsinnässä, ennallistamisessa ja tiedotuksessa toimii Ikimetsän ystävät ry, joka perustettiin vuonna 2005. Yhdistyksellä on ollut tärkeä tehtävä säätiön toiminnan käynnistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä. Yhdistys tekee valistustyötä metsiensuojelusta yleensä ja Luonnonperintösäätiöstä erityisesti. Ikimetsän ystävien toiminta painottuu vapaaehtoisapuun, esimerkiksi talkoiden ja retkien järjestämiseen säätiön suojelualueilla.

Säätiö toimii yhteistyössä myös muiden järjestöjen kanssa. Yhteisiä kampanjoita on meneillään Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen ja Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa. 

Shopping Cart
Scroll to Top