Suojele pala Pirkanmaata

Metsän ja suon panoraama. Kuva: Jari Seppälä

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys (PiLY) ja Luonnonperintösäätiö avasivat helmikuussa 2014 kampanjan metsä- ja suoluonnon suojelemiseksi pohjoisella ja luoteisella Pirkanmaalla. Myöhemmin kampanja laajennettiin kattamaan koko Pirkanmaan suojelua. Kampanjan tavoitteena on löytää sopivia suojelukohteita ja kerätä rahaa niiden ostamiseksi suojeluun.

Korvet, rämeet ja niiden reunametsät ovat pohjansirkun, keltavästäräkin, riekon ja kuukkelin asuinsijoja. Vielä toistaiseksi Pirkanmaallakin esiintyy näitä uhanalaisia lajeja.

Pirkanmaan metsistä ja suoalueista on suojeltu vain noin 2,5 prosenttia. Suojelualueita on vähän, ja ne ovat kansallispuistoja ja Siikanevan soidensuojelualuetta lukuun ottamatta pieniä ja hajanaisia. Suoalueista luonnontilaisia on enää 5 prosenttia – siksi kampanjassa etsitään myös ennallistamiskelpoisia soita.

Lahjoittamalla kampanjaan autat pelastamaan keltavästäräkin kevään, reviirin riekolle, pohjansirkun pesinnän tai kuukkelin kotikorven.

Anna lahjaksi kampanjakortti!

Säätiön lisäksi kortteja myyvät Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys, Tampereen Luontokauppa ja Ekokampaamo Oranssi. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys toimii lintujen suojelun, tutkimuksen ja lintuharrastuksen edistämiseksi.

Pirkanmaan keräyksen tuotolla on hankittu Kaukametsän suojelualue vuonna 2016.

Keräyksen eteneminen

168.336,19 € (koko keräyksen ajalta)

Päivitetty 06.03.2023

Lahjoita kampanjaan

Suojele pala Pirkanmaata

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top