Kuusinki vapaaksi!

Kuvitus: Tytti Muurinen
Tule mukaan ainutlaatuiseen Kuusinkijoen vapauttamishankkeeseen. Keräyksen avulla yhdelle Suomen viimeisistä villeistä ja elinvoimaisista järvitaimenkannoista avataan pääsy sen kutualueille voimalaitospadon yläpuolisiin vesistöihin ja ennallistetaan vesivoiman takia kuivunutta jokiuomaa.

Luonnonperintösäätiö kerää varoja vaelluskalareittien avaamiseen ja ennallistamiseen Kuusinkijoella Kuusamossa.

Hankkeessa vapautetaan taimenestaan kuulu Kuusinkijoki vesivoimasta, avataan vaelluskalareitti pitkään kuivana ollutta Piilijokea pitkin sekä ennallistetaan jokien vesiekosysteemiä. Samalla suojellaan Myllykosken voimalaitoksen läheisyydessä sijaitsevat energiayhtiön omistuksessa olleet maa-alueet rantametsineen. Hanketta edistetään yhdessä Kuusinkijoki kuntoon -yhdistyksen kanssa. Katso Kuusinkijoen sijainti kartalla.

Uhanalaisen taimenen elinympäristö

Kuusinkijoki on kansallismaisemana tunnetun Oulankajoen sivujoki ja yksi Suomen harvoista vesistöistä, jossa erittäin uhanalainen järvitaimen edelleen lisääntyy luonnollisesti. Joen luonnonmukainen virtaama ja taimenen nousu joen yläosille halutaan turvata, koska taimenen kanta on viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana heikentynyt monista vaelluskalojen elinolojen kohentamiseen tähtäävistä hankkeista huolimatta.

Kuusinki vapaaksi! -hankkeessa joen virtaamaa on tarkoitus ohjata Myllykosken voimalaitoksen vuoksi vuosikymmeniä kuivana ollutta Piilijokea pitkin takaisin pääuomaan. Piilijoen ennallistaminen mahdollistaa taimenen esteettömän pääsyn joen yläjuoksun kutualueille ja kohentaa voimalaitossäännöstelystä kärsineen jokiekosysteemin tilaa myös muille eliöille, kuten pohjaeläimille ja vesisammalille.

Rentukat Kuusinkijoen Putkosessa, Kuva Jari Lifländer
Näkymä Kuusinkijoen suulta Ala-Vuotunkijärven suuntaan, Kuva Ari-Pekka Auvinen

Monimuotoiset rantametsät suojeluun

Kuusingista löytyy taimenen ohella myös muita huomattavia luontoarvoja. Joen raita-, koivu- ja haapavaltaiset rantametsät ovat saaneet kasvaa 50-luvulta lähtien maankäytöltä rauhassa. Alueella humisee myös havupuuvaltaisia metsiköitä, jotka ovat kuukkelin ja uhanalaisen hömötiaisen elinpiiriä. Kuusinkijoki-hankkeessa on tarkoitus paitsi suojella monimuotoisia rantametsiä, myös suunnitella vanhojen kosteikkojen palauttamista alueelle.  

Suojelijana Miikka Kiprusoff

Kuusinki vapaaksi! -hankkeen suojelijana toimii jääkiekkolegenda Miikka Kiprusoff, joka tuntee hyvin Kuusinkijoen latvavedet. Mökkipaikka Kuusamon itäosista valikoitui aikoinaan nimenomaan kalastus- ja eränkäyntimahdollisuuksien perusteella. ”Kuusinkijoki on ainutlaatuinen. Luonnontilaisen joen, puhtaan veden, alkuperäisen taimenkannan ja hienojen rantametsien yhdistelmä on vertaansa vailla”, Kiprusoff kertoo. Lue koko tiedote Kiprusoffin suojelijana toimimisesta täältä

Miikka Kiprusoff toimii Kuusinki Vapaaksi! -kampanjan suojelijana

Partioaitan ympäristöbonuskohde

Luonnonperintösäätiö ja Kuusinki vapaaksi! -hanke on yksi Partioaitan ympäristöbonuskohteista vuonna 2022. Partioaitta lahjoittaa vuosittain osan 365-klubinsa asiakkaiden ostoista hyväntekeväisyyteen ja kohde valitaan äänestyksellä. Lue lisää: Luonnonperintösäätiö saa Partioaitan ympäristöbonuksen

Lähde tukemaan hanketta

Kuusinki vapaaksi! -keräys on alkanut tammikuussa 2022 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun. Voit osallistua keräykseen tekemällä lahjoituksen tällä sivulla tai lahjoittamalla valitsemasi summan suoraan Luonnonperintösäätiön keräystilille.

Kuusinkijoen rantametsät suojeluun ja vanha vaelluskalareitti auki

Luonnonperintösäätiö kerää varoja Kuusinkijoen rantametsien suojeluun Kuusamon Vuotungissa. Tarkoituksena on suojella vuonna 2023 energiantuotannosta poistettavan Myllykosken voimalaitoksen ylä- ja alapuolella sijaitsevia maa- ja vesialueita upeine rantametsineen sekä avata ja ennallistaa Kuusingin sivuhaaran Piilijoen vaelluskalareitti.

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

– Kirjoita saajaksi Luonnonperintösäätiö

– Siirrä valitsemasi summa lahjoitustilille FI78 5494 0950 0224 93

– Käytä viitenumeroa 202400.

Yritykset ja yksityishenkilöt saavat halutessaan vähintään 50 euron lahjoituksesta Kuusinki vapaaksi! -sertifikaatin. Jos teet lahjoituksen suoraan keräystilille, ota yhteyttä sertifikaattiin littyen osoitteeseen [email protected]. Luonnonperintösäätiölle lahjoittavat yhteisömuotoiset yritykset ovat oikeutettuja lahjoituksen suuruiseen verovähennykseen tuloverotuksessa, kun lahjoituksen summa on vähintään 850 euroa ja enintään 50 000 euroa. Lisäksi Kuusinki vapaaksi! -keräykseen osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus saada näkyvyyttä Luonnonperintösäätiön kampanjasivuilla.

Mikäli voimalaitoksen ostoon, purkuun tai virtavesien ennallistamiseen kohdistuneet suunnitelmat muuttuvat Luonnonperintösäätiöstä riippumattomista syistä, varaa säätiö oikeuden käyttää keräykseen kertyneet varat mahdollisuuksien mukaan muuhun sopivaan säätiön asiantuntemuksella valitsemaan kalareittien avaamiseen ja vaelluskalojen elinolosuhteiden kohentamiseen tähtäävään suojelukohteeseen.

Tiedotepankki

Tästä löydät kaikki Kuusinki vapaaksi! -kampanjaan liittyvät tiedotteet.
Shopping Cart
Vieritä ylös