Islan metsä

Islan metsä, Kuva Santtu Ahlman

Suomen metsien monimuotoisuus hupenee hälyttävää vauhtia – yli 30% Suomen uhanalaisiksi arvioiduista lajeista elää ensisijaisesti metsissä. Suurin syy metsäluonnon katoon on metsän rakennetta yksipuolistava metsätalous ja lahopuun väheneminen. Luonnon monimuotoisuus on hyvin merkittävää erityisesti vanhoissa metsissä ja luonnontilaisilla soilla. Tällaisia monimuotoisuuskeitaita on Etelä- ja Keski-Suomessa jäljellä enää vain pieniä pirstaleita ja niiden suojeleminen ja säilyminen on tärkeää lukuisille eliölajeille.

Luonnonperintösäätiö ja Ahlman Group Oy käynnistivät joulukuussa 2021 kampanjan paikallisesti arvokkaan metsäkohteen tai metsä- ja suokohteen yhdistelmän suojelemiseksi Karstulan kunnan alueelta Keski-Suomesta. Tavoitteena on kerätä varoja vapaaehtoisin lahjoituksin, löytää luontoarvoiltaan monimuotoinen kohde ja rauhoittaa se kerättyjen varojen avulla pysyvästi jälkipolville. Ahlman Group on lahjoittanut 10 000 euron alkupääoman kampanjan starttaamiseksi. 

Keräys on alkanut 10.12.2021 ja on voimassa kolme vuotta. Jos sopivaa suojelukohdetta ei löydy Karstulan kunnan alueelta, kohde etsitään mahdollisimman läheltä muualta Keski-Suomesta. Kohteen etsintä on parhaillaan käynnissä – vinkkaa meille monimuotoisia metsä- ja suoalueita Karstulasta!

Voit osallistua Islan metsä -kampanjaan tekemällä lahjoituksen Luonnonperintösäätiön nettikaupassa tai lahjoittamalla valitsemasi summan suoraan Luonnonperintösäätiön keräystilille seuraavasti:
– Kirjoita saajaksi Luonnonperintösäätiö
– Siirrä valitsemasi summa lahjoitustilille FI78 5494 0950 0224 93
– Käytä viitenumeroa 202361

Kuva: Santtu Ahlman

Keräyksen eteneminen

43.257,18 €

Päivitetty 02.06.2023

Lahjoita kampanjaan

Islan metsä

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top