Harri Hongellin muistokeräys

Harrin arosuohaukka

Biologi ja luontoharrastaja Harri Hongell kuoli 25.6.2018. Hongell tunnettiin maan laajuisesti asiantuntevana lintuharrastajana, rengastajana ja järjestöaktiivina. Hän toimi muuan muassa keskeisesti Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksessä aina yhdistyksen perustamisesta vuonna 1978 lähtien ja rengasti elämänsä aikana lähes 60 000 lintua – mukaan lukien yhteensä yli 700 musta- ja pikkutiiraa, joita Hongell erityisesti seurasi. Elämäntyönsä hän teki valtion ympäristöhallinnon palveluksessa.

Omissa työtehtävissään Harri Hongell oli myötävaikuttamassa monen luonnonsuojelualueen perustamiseen. Kiitokseksi elämäntyöstään luonnon ja luonnonsuojelun hyväksi Kokkolan luonnontieteellinen museo Kieppi, Kiepin ystävät ry, Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry käynnistävät yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa keräyksen, jolla hankitaan Keski-Pohjanmaalta luonnon puolesta arvokas metsä tai muu alue ja jolle perustetaan luonnonsuojelualue Harri Hongellin muistoksi.

Osallistu Harri Hongelin muistometsäkeräykseen tekemällä tilisiirto Luonnonperintösäätiön lahjoitustilille:
– Valitse lahjoitussumma
– Kirjoita viestikenttään Harri Hongelin muistometsä
– Kirjoita saajaksi Luonnonperintösäätiö
– Siirrä summa lahjoitustilille FI78 5494 0950 0224 93


Harrin arosuohaukka

Harrin arosuohaukka

Harri Hongellin kanssa Tankarin lintuasemalla yhdessä lintuja rengastanut Roni Väisänen löysi sunnuntaina 24.6.2018 Kärsämäeltä harvinaisen arosuohaukan pesän. Väisänen sai kuvattua pesän yllä varoitelleen naaraan ja huomasi, että linnulla oli rengas, jonka koodin saattoi lukea kuvasta. Seuraavana aamuna, arjen jälleen koittaessa, selvisi, että linnun oli rengastanut Harri Hongell Ylivieskassa vuonna 2013. Väisänen koetti lähettää Hongellille viestin, mutta huomasi, ettei sitä enää luettu. Hongell nukkui pois juuri tuona maanantaina. 

Harrin Ylivieskassa rengastama poikanen on viiden vuoden iällään tällä hetkellä Suomen vanhin rengastettu arosuohaukka ja vasta toinen Suomessa syntynyt yksilö, joka on varmuudella palannut tänne pesimään.

Kuva Roni Väisänen.


Harri Hongell (1951–2018)

Harri Hongel ja mustatiiraemo

Lintu- ja luontoharrastaja, biologi Harri Hongell syntyi Kokkolassa vuonna 1951, suoritti maisterin tutkintonsa Oulun yliopistossa ja toimi biologina valtion ympäristöhallinnon palveluksessa.

Harri Hongell tunnettiin valtakunnallisesti etenkin monipuolisena lintuharrastajana ja rengastajana. Hän osallistui moniin erilaisiin linnuston seurantatutkimuksiin, kuten saaristo- ja talvilinnustolaskentoihin varsinkin Kokkolan alueella. Erityisesti hän seurasi Suomessa vähälukuisten pikkutiirojen ja mustatiirojen pesimäpopulaatioita Kalajoella ja Evijärvellä.

Hongell oli keskeinen henkilö, kun Keski-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys perustettiin vuonna 1978 ja toimi 40 vuoden ajan monissa yhdistyksen luottamustehtävissä sekä oli pitkäaikainen yhdistyksen Ornis Botnica -lehden päätoimittaja. Lintujen rengastusta hän harjoitti laajasti rengastaen elämänsä aikana yli 50 000 lintua ja liki 200 lintulajia. Syksyisin ja keväisin hänet tapasi usein Tankarin lintuasemalta, jonka perustamisessa vuonna 1972 hän oli avainhenkilö. Hän myös toimi lintuaseman asemanhoitajana kuolemaansa saakka. Harri valittiin myös vuoden rengastajaksi Suomessa vuonna 2009. Erityistaitona Harrilla oli ilmiömäinen kyky matkia lintujen ääniä.

Lintujen lisäksi Harri Hongell oli muutoinkin monipuolinen luontoasiantuntija, jolla oli laajat tiedot myös kasveista ja muistakin eliöryhmistä ja hänen puoleensa kääntyivät niin eri viranomaiset, tiedotusvälineet kuin myös tavalliset kansalaiset, kun tarvittiin tietoa luonnosta tai vaikkapa auttajaa loukkaantuneille eläimille. Hän tuli tunnetuksi kirjoittamalla säännöllisesti maakuntalehti Keskipohjanmaahan mm. alueen lintulaskentojen tuloksista sekä muuttolintujen saapumisajoista. Kokkolan luonnontieteellistä museota Kieppiä hän avusti lahjoittamalla näytteitä sekä toimimalla kokoelmanhoitajan apuna luontokokoelman hoitoa, ylläpitoa ja kehittämistä koskevissa asioissa. Luonnon ja lintujen lisäksi Harrin harrastuksiin kuuluivat partio, suunnistus ja tanssi sekä näihin liittyvä yhdistystoiminta.

Omissa työtehtävissään Harri Hongell oli myötävaikuttamassa monen luonnonsuojelualueen perustamiseen. Kiitokseksi elämäntyöstään luonnon ja luonnonsuojelun hyväksi Kokkolan luonnontieteellinen museo Kieppi, Kiepin ystävät ry, Keski-Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry käynnistävät yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa keräyksen, jolla hankitaan Keski-Pohjanmaalta luonnon puolesta arvokas metsä tai muu alue ja jolle perustetaan luonnonsuojelualue Harri Hongellin muistoksi.

Kuva Liisa Hongell

Keräyksen eteneminen

40.007,- €

Päivitetty 02.06.2023

Lahjoita kampanjaan

Harri Hongellin muistokeräys

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top