Hakattu metsä ei vastaa

Metsien suojelu on Suomessa hälyttävällä tasolla. Hakkuut ja metsien muuttaminen talousmetsiksi on tuhonnut eläin- ja kasvilajien elinympäristöjä. Luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi suojeltuja alueita on liian vähän ja ne ovat liian pieniä. Lisäksi ne ovat kaukana toisistaan eli ovat huonosti toisiinsa kytkeytyneitä.

Suomen metsät vaativat suojelua. Metsien suojelu on tärkein keino luontokadon torjumiseen.

Luonnonperintösäätiön Hakattu metsä ei vastaa -kampanja pelastaa suomalaisia ikimetsiä. Keräyksen tuotolla hankitaan uhanalaisia metsiä ja taataan niille pysyvä rauhoitus. Metsät sijaitsevat eri puolella Suomea ja niissä elää runsaasti uhanalaisia kasvi- ja eliölajeja. Suojeltavien metsien pitää täyttää tiukat kriteerit: niiden pitää olla mahdollisimman luonnonmukaisia, koskemattomia ja riittävän laaja-alaisia.

Suojelun jälkeen näissä metsissä voi edelleen vaeltaa, sienestää ja marjastaa – sekä kohdata ainutlaatuista kauneutta ja hiljaisuutta, joka monesta muusta paikasta on jo kadonnut.

Luonnonperintösäätiön suojelemat metsät säilyvät seuraaville sukupolville myös meidän jälkeemme, eikä niiden suojelupäätöksiä koskaan pureta.

Hakattu metsä ei vastaa -kampanja käynnistettiin 11.10.2021 ja se kestää vuoden 2022 loppuun.

www.hakattumetsa.fi

(Kuvitus: Christer Nuutinen)

Keräyksen eteneminen

80.636,53 €

Päivitetty 08.11.2022

Lahjoita kampanjaan

Hakattu metsä ei vastaa

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Vieritä ylös