Virvatuli

Kunta: Halsua
Suojeluvuosi: 2014
Pinta-ala: 62 ha
Virvatulen suomaisemaa

Runsaat 60 hehtaaria ojittamatonta suota ja siihen liittyvää metsää Halsualta siirtyi Luonnonperintösäätiölle lokakuussa 2014 tehdyllä kaupalla. Osa rahoituksesta tuli Pohjanmaan luonnonsuojelupiiriltä, jonka kanssa säätiö aloitti suokampanjan keväällä 2012. Kauppa oli jo kampanjan kolmas.

Virvatuli sijaitsee Halsuan etelälaidalla, ulottuen yhdestä kulmastaan Perhon rajalinjalle. Sen lounaispuolella virtaa suojeltu Penninkijoki ja avautuu Hangasnevan-Säästöpiirinnevan laaja Natura-alue.

Virvatulen myivät säätiölle veteliläiset Eija ja Jukka Syrjälä, joiden omistuksessa alue oli toistakymmentä vuotta. Alueen sijainti etäällä teistä on yksi syy alueen jäämiselle omaan rauhaansa, kertoo Jukka Syrjälä. Heidän omistusaikanaan siellä on tehty vain vähäistä harsintaa. Myös heitä edeltävä omistaja oli jättänyt alueen luonnon huomaan. Alueelle päästäkseen onkin kuljettava toista kilometriä vaikeakulkuista maastoa tai ylitettävä Penninkijoki lännen puolella.

Virvatulesta yli puolet on suota, jonka poikki kulkevan vanhan ojan toinen haara on jo kasvanut umpeen. Suo kuuluu metsäluonnon arvokkaisiin elinympäristöihin. Metsä on muutamia ylispuita lukuun ottamatta nuorehkoa, mutta rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaista ja lajistoltaan monimuotoista. Lahopuuna löytyy mäntyä ja koivupökkelöitä. Muinaisen metsäpalon jäljiltä näkyy runsaasti palokantoja ja –koroja. Kangasmaita monipuolistavat kivikot.

Virvatulen alueella on tehty useita havaintoja metsäpeurasta, jopa satojen yksilöiden laumasta. Kesäisin metsäpeuran vaatimet laiduntavat vasojensa kanssa mieluusti soilla ja suonlaiteilla, mistä ne löytävät sopivaa syötävää.

Näin löydät Virvatuleen

Osoite: Loukkukoskentie 1224, Halsua. Halsuan Ylikylästä lähtee Perhon Jängän kylään johtava Loukkukoskentie, jota ajetaan reilut 12 kilometriä Halsuan ja Perhon rajalle. Tie jatkuu Perhon puolella Penningintienä, mutta sinne ei edetä, vaan kunnanrajalla käännytään etelään Yhteismetsäntielle. Heti risteyksen jälkeen kääntyy vasemmalle pisto yhteismetsän kämpälle, jonka lähellä on hyvä pysäköintipaikka.

Tästä matka jatkuu jalan. Parhaiten Virvatulen suojelualueelle pääsee, kun ylittää joen Loukkukosken-Penningintien sillan kautta. Pian tiesillan jälkeen lähtee pohjoiseen ajoura, jolta kannattaa noin 100 metrin jälkeen kaartaa luoteen suuntaan, ensimmäisen luoteis-kaakko -suuntaisen metsäojan päähän. Seuraamalla metsäojaa noin 600 metrin matkan päätyy Virvatulen palstan lounaiselle rajapyykille.

Kumisaappaat ovat välttämättömät, sillä matkalla on paikoin märkää rämettä ja suota. Vetisiä, umpeutuneita suo-ojia on myös ylitettävä kolmessa kohdassa.

Kuvagalleria

Ojittamatonta suota ja metsää sen laiteilla, metsäpeurojen laidunmaata.

Suojele pala ikimetsää

Virvatuli

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top