Tulijoki

Kunta: Puolanka
Suojeluvuosi: 2014, 2019
Pinta-ala: 59 ha

Tulijoki on tunnelmallinen kangasmetsien ja soiden luonnehtima 59 hehtaarin metsäalue Puolangan Nalkin kylässä. Siihen sisältyy runsaat puolitoista kilometriä tammukkapurona tunnetun, kirkasvetisen Tulijoen rantaa. Luonnonperintösäätiö osti tämän luonnonarvoiltaan monipuolisen alueen keväällä 2014, jolloin se oli valtion omistuksessa ja avohakkuu-uhan alainen leimikon jo ilmaannua rajoille. Elokuussa aluetta täydennettiin parin hehtaarin lisäostolla ranta-alueelta.

Tulijoen alueesta vajaa puolet on rämettä ja pieneltä osin nevaa, toinen puolikas kangasmetsää ja korpia muutama hehtaari. Soilla hallitsevat männyt ja kankailla etupäässä kuuset. Näillä havupuiden vallitsemilla aloilla runsas neljännes metsästä on yli 130-vuotiasta, vanhimmissa osissa jopa 160-vuotiasta. Tulijoen metsässä viihtyvätkin vanhan metsän linnut: puukiipijä, pohjantikka ja kuukkeli.

Metsissä on kauttaaltaan sekapuuna melko paljon koivuja ja haapoja, myös metsien rakenne on etupäässä luontainen. Lahopuuta on muodostunut sinne tänne jo tuntuvasti. Sekä itä- että länsilaidan tuntumassa on pienellä alalla suoritettu avohakkuu vuosituhannen taitteessa.

Metsäalueen luontoa monipuolistaa sen sijainti tammukkapurona tunnetun Tulijoen rannalla. Joki on noilla main parhaimmillaan – hiekkapohjainen ja kirkasvetinen. Pienjoki yhtyy Tulijokeen suojelualueella rikastuttaen maisemia omalla kiemurtelevalla uomallaan.

Joen eläimistöön kuuluu majava, jolla on Tulijoen metsäalueen kohdalla joessa kaksi patoa ja asuttu pesäkeko. Padoillaan majava on tuottanut runsaahkosti lahopuuta. Itäpäässä on hieman laajempi tulvaluhta, jossa on kuolleita puita. Joella on havaittu myös saukon jälkiä.

Suomi100-suojelukampanja vahvisti Tulijoen rauhoitusta: valtio suojeli vuoden 2018 alussa säätiön alueen länsipuolelta Pienjoen ja Vesikkopuron väliltä noin seitsemän hehtaaria.

Kuva: Anneli Jussila.

Näin löydät Tulijoelle

Paltamontieltä jyrkästi lounaaseen kääntyvä Leirikankaantie johtaa Tulijoen suojelualueen koilliskulmaan. Tulijoen suojelualue kattaa kartalla ehyenä näkyvän alueen rajoittuen etelässä Tulijokeen ja lännessä Pienijokeen.

Osoite: Leirikankaantie 48, Puolanka

Suojele pala ikimetsää

Tulijoki

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Paikoin yli 150-vuotiasta kangasmetsää, rämeitä ja tulvaluhtaa kirkasvetisen tammukkajoen varrella, majavan, saukon, pohjantikan ja kuukkelin elinpiiriä.
Shopping Cart
Scroll to Top