Tulijoki

Kommun: Puolanka
Skyddsår: 2014, 2019
Område: 59 ha

Tulijoki är ett skogsområde på 59 hektar i Nalkki by i Puolanka, ett stämningsfullt område som kännetecknas av moskogar och myrar. Området innehåller över halvannan kilometer av den glänsande älven Tulijoki som utgör en bäck i skogen. Stiftelsen för naturarvet anskaffade området på våren 2014 på grund av de mångsidiga naturvärdena som området erbjuder. I august utvidgade stiftelsen området med ett nytt inköp av ett par hektar på strandlinjen. 

Området utgörs till knappt hälften av myr och till hälften av moskog, och det förekommer några hektar skogskärr också. Myrarna domineras av tall och moarna av gran för det mesta. En drygg fjärdedel av skogen är över 130 år gammal i delarna som domineras av barrträd, även 160 år gammal i de äldsta delarna. Det är alltså inget under att fåglarna som är typiska för gamla skogar förekommer i Tulijoki också, nämligen trädkryparen, den tretåiga hackspetten och lavskrikan.

Det förekommer björk och asp i rätt så stora mängder i skogarna, som förresten befinner sig i naturligt tillstånd för det mesta. Det har redan uppkommit murket trä i ganska stora mängder här och där. Inne i skogen finns också två små områden som har blivit utsatta för en kalhuggning vid årtusendeskiftet, det ena i östra ändan och det andra i västra ändan.

Det som ökar naturens mångsidighet i skogsområdet är läget vid Tulijoki älv som utgör en bäck i skogen. Älven visar nämligen sin bästa sida just där med sin sandbotten och sitt klara vatten.

Djurvärlden vid älven omfattar också bävern vilket framgår av de två dammarna och den bebodda hyddan i vattnet, allt inne i det nya skyddsområdet. Med dammarna har bävern lyckats pruducera murket trä i ganska stora mängder. Östra ändan har ett så kallat översvämningsträsk, en liten bredare del med döda träd. Det förefaller att uttern också har besökt älven.

Näin löydät Tulijoelle

Paltamontieltä jyrkästi lounaaseen kääntyvä Leirikankaantie johtaa Tulijoen suojelualueen koilliskulmaan. Tulijoen suojelualue kattaa kartalla ehyenä näkyvän alueen rajoittuen etelässä Tulijokeen ja lännessä Pienijokeen.

Osoite: Leirikankaantie 48, Puolanka

Bildgalleri

Paikoin yli 150-vuotiasta kangasmetsää, rämeitä ja tulvaluhtaa kirkasvetisen tammukkajoen varrella, majavan, saukon, pohjantikan ja kuukkelin elinpiiriä.

Skydda en bit urskog

Tulijoki

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen