Tapiolanvainio

Kunta: Kokemäki
Suojeluvuosi: 2015
Pinta-ala: 16 ha

Tapiolanvainion 16 hehtaarin metsä Kokemäellä on harvinaislaatuinen, aarniomainen kokonaisuus, jonka Luonnonperintösäätiö osti maaliskuun lopulla 2015. Kaupan rahoitti suurimmaksi osaksi Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri Arvi ja Eija Laaksosen jättämän testamentin turvin. Näillä testamenttivaroilla hankittiin vuosina 2010–11 myös Tapiolan metsä Noormarkusta.

Tilan alkuperäinen nimi on Vainio erillään sijaitsevan talonpaikan mukaan. Sen omisti vuoteen 1976 asti Matti Anttila saatuaan sen 1935, kun hänen äitinsä Anttilan suuri perintötila jaettiin. Matti Anttila oli suuri metsänystävä – hänelle nämä sydänmaat merkitsivät henkilökohtaista maisemaa, jonka hän halusi säilyttää ehjänä. Tapiolanvainion metsä onkin säilynyt harvinaisen luonnontilaisena.

Maastonmuotojen vaihtelevuus luo Tapiolanvainiossa pohjan erilaisille metsäisille elinympäristöille. Itälaidalla on pohjois-eteläsuuntainen rehevä korpinotkelma, josta kohoavat länsilounaaseen ja itään kalliot jyrkänteineen ja louhikkoineen.

Puusto on monipuolista notkelman tervalepikoista kankaiden kuusikoihin ja karujen lakikallioiden männiköihin. Kankaalla kuusikko on paikoin vanhaa ja jykevääkin. Lahopuuta Tapiolanvainion metsässä on poikkeuksellisen paljon ja lahon eri vaiheissa, myös järeinä maapuina ja pystyyn kuolleina kuusina. Pesimälinnustosta löytyykin harvinaistuvia vanhenevan kuusimetsän lajeja, kuten pohjantikka. Myös varpuspöllö, peukaloinen, puukiipijä ja palokärki asuttavat metsää.

Soistumat ja lähteisyys lisäävät Tapiolanvainion monimuotoisuutta. Korpinotkelman puroa on joskus matalasti kaivettu, mutta se on jo luonnontilaistumassa.

Näin löydät Tapiolanvainiolle

Osoite: Pajanmäentie 136, Kokemäki. Pajanmäentieltä kääntyy lähes länteen metsätie, joka kääntyy vajaan parinsadan metrin päässä luoteeseen. Pian käännöksen jälkeen – noin 50 metriä – tavoitetaan Tapiolanvainion suojelualueen lounaiskulmassa sen eteläraja: suojelualue avautuu itään ja koilliseen.

Suojele pala ikimetsää

Tapiolanvainio

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Hyvin lahopuustoinen, aarniomainen metsä tervaleppänotkelmineen, kuusikankaineen ja kalliomänniköineen.
Shopping Cart
Scroll to Top