Rotkovuori

Kunta: Jämsä
Suojeluvuosi: 2021
Pinta-ala: 20 ha
Luonnonperintösäätiö Rotkovuori suojelualue Jämsä

Luonnonperintösäätiö osti talvella 2021 Jämsästä Kertteen kylästä kaksi vierekkäistä metsäaluetta, Takkulan ja Aittopään, jotka sijaitsevat Aittojärven rannalla. Noin kahdenkymmenen hehtaarin suojelualueen runsaspuustoiset metsät sijoittuvat samannimisen vuoren pohjois- ja luoteisrinteille ja juurelle. Rotkojärven ja Aittojärven yhdistävä puro jää alimmalta osaltaan suojelualueen sisään, samoin noin kilometrin verran arvokasta rantaa.

Suurelta osin satavuotias tai sitä vanhempi metsä liittyy suoraan jo aiemmin perustettuun, kolme kilometriä pitkään suojelualueeseen, joka rajautuu kaakkoon johtavan rotkon ja Rotkojärven ympärille. Vanha suojelualue on sekin arvokas paitsi maisemallisesti, myös metsä- ja kalliokasvillisuuden osalta. Alueella esiintyy vaateliaita sammal-, jäkälä- ja putkilokasvilajeja. Noin neljänkymmenen metrin korkeuteen järvestä nousevan jyrkänteen tyvellä maasto on lehtopalsamilouhikkoa ja puronvarsilehtoa. Alueelta tunnetaan pesivinä huuhkaja, palokärki ja pyy. Liito-oravastakin on havaintoja.

Luonnonperintösäätiön hankkima suojelualue tarjoaa näille ja monille muillekin lajeille uusia elinmahdollisuuksia ja monipuolistaa alueen luontotyyppejä.

Kuva: Matti Peltonen

Kuvagalleria

Kahdesta vierekkäisestä metsäalueesta koostuva suojelualue Aittojärven rannalla. Rotkovuoren runsaspuustoiset metsät sijoittuvat samannimisen vuoren pohjois- ja luoteisrinteille ja juurelle. Suojeltuna myös noin kilometrin verran arvokasta rantaa.

Suojele pala ikimetsää

Rotkovuori

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Vieritä ylös