Rotkovuoren metsä

Kunta: Jämsä
Suojeluvuosi: 2021
Pinta-ala: 20 ha
Luonnonperintösäätiö Rotkovuori suojelualue Jämsä

Luonnonperintösäätiö osti talvella 2021 Jämsästä Kertteen kylästä kaksi vierekkäistä metsäaluetta, Takkulan ja Aittopään, jotka sijaitsevat Aittojärven rannalla ja muodostavat Rotkovuoren metsän. Noin kahdenkymmenen hehtaarin suojelualue sijoittuu Rotkovuoren pohjois- ja luoteisrinteille ja juurelle. Rotkojärven ja Aittojärven yhdistävä puro jää alimmalta osaltaan suojelualueen sisään, samoin noin kilometrin pituinen rakentamaton ranta.

Yli satavuotias Rotkovuoren metsä liittyy suoraan jo aiemmin perustettuun, kolme kilometriä pitkään ja noin 30 hehtaarin laajuiseen suojelualueeseen, joka rajautuu kaakkoon johtavan jyrkänteen ja järven ympärille. Yhteensä suojeltua luontoa on yli 50 hehtaaria. Vanha suojelualue on arvokas paitsi maisemallisesti - jyrkänne nousee 40 metriä Rotkojärven pinnasta - myös metsä- ja kalliokasvillisuuden osalta. Sen puusto on lähinnä kallionpäällistä männikköä, kun taas säätiön suojelemalla, rehevämmällä alueella kasvaa seinäsammalpohjaista vanhaa kuusikkoa, puronvarsilehtoa ja koivuvaltaista sekametsää. Lahopuuta on päässyt kertymään runsaasti, sekä tuulenkaatoina että keloina ja pökkelöinä.

Rotkovuoren metsän halki virtaava puro ja puustoiset soistumat monipuolistavat alueen luontoa. Metsässä on tavattu merkkejä liito-oravasta.

Kuva: Matti Peltonen

Kuvagalleria

Kahdesta vierekkäisestä metsäalueesta koostuva suojelualue Aittojärven rannalla. Rotkovuoren runsaspuustoiset metsät sijoittuvat samannimisen vuoren pohjois- ja luoteisrinteille ja juurelle. Suojeltuna myös noin kilometrin verran arvokasta rantaa.

Suojele pala ikimetsää

Rotkovuori

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Shopping Cart
Scroll to Top