Riuttasalo – Pentti Linkolan muistometsä

Kunta: Toivakka
Suojeluvuosi: 2021
Pinta-ala: 77 ha
Pentti Linkolan muistometsä Luonnonperintösäätiö

Pentti Linkolan muistometsä Riuttasalo sijaitsee Toivakassa, Keski-Suomessa, lähellä Päijännettä ja Leivonmäen kansallispuistoa. Metsä ostettiin yhteistyössä Päijänteen Luonnonperintösäätiön kanssa, johtuen metsän harvinaisen suuresta pinta-alasta, puustoisuudesta ja sen myötä korkeasta hinnasta.

Riuttasalo edustaa suurjärven ympäristön rikasta luontoa parhaimmillaan. Muistometsäksi on rajattu koskemattomimmat 43 hehtaaria, kun koko Riuttasalon metsän pinta-ala on noin 77 hehtaaria. Muu osa metsää jää suojavyöhykkeeksi, joka eheytyy ajan myötä. Itäpuolinen noin kymmenen hehtaarin yksityinen suojelualue nostaa suojeltavan alan 87 hehtaariin.

Riuttasalossa vallitsee harvinaislaatuinen luonnonrauha ja hiljaisuus. Metsä sijaitsee kaukana suurista teistä ja asutuksesta. Havupuiden ja haapojen havinassa elävät karhut, petolinnut, tikat ja monet uhanalaiset vanhan metsän asukit. Alueella on tehty useita havaintoja metsosta ja romahdusmaisesti vähentyneestä metsäkanalinnusta. Vuoriset maisemat ovat myös vahvaa kehrääjäaluetta. Metsästä tunnetaan lisäksi liito-oravan elinpiiri ja pesäpuu.

Riuttasalon korkeusvaihtelut luovat geodiversiteetin ja biodiversiteetin yhteiselon, jossa moninainen luonto esittäytyy arvokkaalla tavalla. Sammaloituneet tuulenkaadot vanhojen aihkipetäjien alla toimivat suojasatamana myös monille pienemmille eliölajeille. 

Päijänteen seutu oli Pentti Linkolalle rakasta retkeilyaluetta. Erityisesti Linkolaa miellytti Päijänteen itäpuoli, vaikka hänen kalastusaikainen mökkinsä sijaitsikin järven länsipuolella Kuhmoisissa. Riuttasalon maisemissa voimme katsoa metsää Pentti Linkolan silmin ja muisto suuresta luonnonsuojelijasta elää sukupolvelta seuraavalle.

Linkola perusti Luonnonperintösäätiön vuonna 1995. Hänelle tärkeintä oli alueiden suojelu luonnon ehdoilla, ei ihmistä varten. Suojelualueella saa retkeillä jättämättä sinne jälkiä, mielellään vain pienissä ryhmissä tai omin päin. Linkola ei kannattanut ihmistekoisia rakenteita säätiön suojelualueille. Sen tähden säätiö ei tee muistometsään viitoituksia eikä rakenna Riuttasaloon polkuja tai laavuja. Alueen rajoille tehdään kyltit, joissa kerrotaan alueen suojelusta, kielletään moottoriajoneuvoilla ajaminen ja metsästys. Kyltteihin tulee myös kartta, josta ilmenee muistometsän rajaus.

Suojele pala ikimetsää

Riuttasalo

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Riuttasalo sulkee syliinsä metsälammen, jonka salaperäisen tumman veden kalvossa heijastuvat rantojen kelot ja lakkapäiset männyt. Havupuiden ja haapojen havinassa elävät karhut, petolinnut, tikat ja monet uhanalaiset vanhan metsän asukit.
Shopping Cart
Scroll to Top