Riuttasalo – Pentti Linkolas minnesskog

Kommun: Toivakka
Skyddsår: 2021
Område: 77 ha
Pentti Linkolan muistometsä Luonnonperintösäätiö

Pentti Linkolas minnesskog Riuttasalo ligger i Toivakka i Mellersta Finland, nära sjön Päijänne och Leivonmäki nationalpark. På grund av skogens höga pris, som orsakades av dess ovanligt stora area och dess betydande trädbestånd, köptes skogen i samarbete med Päijännes stiftelse för naturarvet.

Riuttasalo representerar det bästa av den rika naturen i närheten av den stora sjön. Skogen Riuttasalos totala area är cirka 77 hektar, och 43 hektar orörd skog har avgränsats som minnesskog. Resten av skogen blir en skyddszon som förenhetligas med tiden. Med det privata skyddsområdet på cirka tio hektar i skogens östra del utgör den skyddade arean 87 hektar.

I Riuttasalo råder ett ovanligt lugn och en stor tystnad. Skogen ligger långt ifrån stora vägar och bebyggelse. I suset av barrträd och aspar bor björnar, rovfåglar, hackspettar och många utrotningshotade invånare i den gamla skogen. På området har man flera gånger sett tjädrar, samt skogshöns vars bestånd har minskat katastrofalt. Det bergiga landskapet har också ett stort bestånd av nattskärra. I skogen vet man också att det finns ett flygekorrevir och ett träd med flygekorrbo.

Riuttasalos höjdskillnader skapar en kombination av geodiversitet och biodiversitet där den mångsidiga naturen visar upp sig på ett värdigt sätt. De mossbevuxna vindfällena under de gamla tallarna fungerar också som en skyddande hamn för många mindre organismer.

Regionen kring Päijänne var ett kärt strövområde för Pentti Linkola. Linkola var särskilt förtjust i östra sidan av Päijänne, fastän hans fiskestuga låg i Kuhmoinen på västra sidan av sjön. I Riuttasalos landskap kan vi titta på skogen med Pentti Linkolas ögon, och minnet av en stor naturvårdare lever vidare från generation till generation.

Linkola grundade Stiftelsen för naturarvet 1995. För honom var det viktigt att skydda områden på naturens villkor, inte för människan. Man får besöka skyddsområdet utan att lämna spår, helst endast i små grupper eller på egen hand. Linkola understödde inte byggandet av strukturer som skapats av människor på stiftelsens skyddsområden. Därför kommer stiftelsen inte att lägga upp skyltar i minnesskogen eller bygga stigar eller vindskydd i Riuttasalo. På områdets gränser kommer man att lägga upp skyltar som berättar om att området är skyddat och att det är förbjudet att färdas med motorfordon eller jaga på området. På skyltarna kommer det också att finnas en karta som visar minnesskogens gränser.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Riuttasalo

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen