Riihikosken metsä

Kunta: Salo
Suojeluvuosi: 2003
Pinta-ala: 10 ha

Häntälän notkot ovat Rekijoen tunnetuinta perinneympäristöä. Myös joen alajuoksulla, Kiikalan Isohuhdan kylässä, joen savensameaa uomaa reunustavat niityt ja vanhat laidunmaat. Ylempänä näkyy metsänreuna, korkea ja tuuhea. Siitä alkaa Riihikosken metsä, kymmenen hehtaarin suojelualue, jonka Luonnonperintösäätiö osti vuonna 2004.

Säätiö hankki Riihikosken metsälle luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituksen, mutta lisäksi metsä ja läheiset niityt ovat osa Rekijoen Natura-aluetta. EU:n suojelualueohjelmaan lukeutuminen ei kuitenkaan olisi riittänyt turvaamaan metsää täydellisesti: esimerkiksi hakkuita ei olisi kielletty kokonaan. Vaara kuitenkin hälveni, kun Luonnonperintösäätiö osti alueen, sillä luonnonsuojelulain nojalla rauhoitus toteutettiin ehdottomana.

Riihikosken metsä sijaitsee länteen avautuvassa mäenrinteessä. Kuusi on valtapuulaji, mutta siellä täällä nousee jämerä honka. Yllättäen kulkija kohtaa myös pieniä harmaaleppämetsiköitä. Maasto on lähes kauttaaltaan lehtomaista kangasta ja erilaisia lehtoja, ja aluskasvillisuutena esiintyy vaateliastakin lajistoa.

Saviperäistä rinnettä uurtavat syvät purolaaksot, joiden rinteillä katajien katveessa kasvaa peurankelloja ja metsäruusua.

Näin löydät Riihikosken metsään

Etelästä tultaessa ajetaan Kiikalan kirkolle ja jatketaan tietä 2411 Rekijoelle. Rekijoelta ajetaan 1,8 kilometriä Kärkelän kylään, mistä käännytään luoteeseen tielle 2405, joka johtaa Isokylän läpi. Tietä ajetaan vajaa 2 kilometriä. Juuri ennen loivaa mutkaa kääntyy pieni peltotie vasemmalle, lounaaseen. Auton voi jättää tähän, isomman tien varteen, ja kävellä muutaman sata metriä pikkutietä. Tie johtaa alas Natura-alueeseen kuuluvalle niitylle, jonka laidalla kohoaa Riihikosken metsä.

Someron tai Salon suunnasta tultaessa ajetaan tietä 52 ja käännytään n. 12 kilometriä Somerolta lounaaseen pikkutielle 2405, joka johtaa Kärkelään ja Rekijoelle. Pieni peltotie erkanee kun on ajettu noin 4 kilometriä ja ylitetty Rekijoki.

Suojele pala ikimetsää

Riihikosken metsä

Lahjoita esimerkiksi: 10,00 

Vähimmäislahjoitus: 5,00 

Kuvagalleria

Rekijoen jyrkän itärannan komea kuusimetsä, lehtokasvillisuutta ja puronotkoja.
Shopping Cart
Scroll to Top